[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 10:53:29 CEST 2017


Først å fremst så bør man vel da sette på tilganger der det mangler for
at det skal bli mer riktig. Å endre på veitype er ikke veien å gå.

Min oppfatning er at beskrivelsen "minor public roads typically at the
lowest level of the interconnecting grid network" er mer treffende enn
"For access roads to, or within an industrial estate, camp site,
business park, car park etc" for våre skogsveier generelt. Iallefall
for veier som går til støler eller hyttegrender, og som er åpne for
allmen ferdsel. 

For skogsveier som kun er laget for å hente ut tømmer og som ellers
ikke går noe sted annet enn langt til skogs, så nærmer vi jo oss både
track og service. Men de veiene vil heller ikke ha noen innvirkning på
routing.

Som nevnt så er det ikke noen veitagg som passer helt perfekt, men
dette er det beste vi har.

-SverreOn Tue, 2017-07-25 at 08:38 +0000, N/A N/A wrote:
> Klart dei også brukar tilgangsrestriksjonar, men når desse manglar så
> er dei hjelpelause.
> 
> Og korleis kan unclassified vere meir rett enn service?
> Unclassified var aldri meint brukt for slike småvegar. Det står jo
> klart og tydeleg i wikien.
> 
> 
> Jan
> 
> From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> Sent: Tuesday, July 25, 2017 10:24 AM
> To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>  
> Jeg er ganske sikker på at de tar hensyn til taggig av tilgang.
> Ellers
> blir det mye feil for å si det slik. Både med routing og med at folk
> tilpasser taggingen og bruker andre veityper enn det som er riktig.
> Men
> det synes jeg er veldig feil, og jeg tror man på sikt vil få et
> dårlig
> produkt av det.
> 
> -Sverre
> 
> 
> 
> 
> On Tue, 2017-07-25 at 08:16 +0000, N/A N/A wrote:
> > Så langt eg har forstått på mange andre som OsmAnd, OSRM osv så er
> > skilje på klasse det som er enklaste å bruke for ruting.
>> > Skogsbil-/privat veg er private vegar ikkje "public".
> > Dei er heller ikkje gjennomgangsvegar (interconnecting) for køyring
> > mellom bygder og tettstader.
>>> > Jan
>> > From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > Sent: Tuesday, July 25, 2017 10:05 AM
> > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> >  
> > I routingsammenheng når du skal fra a til b så er det svært liten
> > forskjell på de to. Man vil helst unngå de begge, om det er mulig. 
>> > Men kombinasjonen unclassifies med tilgangsbegrensning synes jeg
> > definitivt er den beste. Det er ingen god veitagg for våre
> skogsveier
> > egentlig, men dette er det nærmeste vi har. 
>> > Jeg synes jo at man kan si at en vei til en støl eller en
> hyttegrend
> > passer med "minor public roads typically at the lowest level of the
> > interconnecting grid network".
>> > -Sverre
>>>> > On Tue, 2017-07-25 at 07:54 +0000, N/A N/A wrote:
> > > Så du meiner altså at desse skogsbilvegane er viktigare enn vegar
> i
> > > bustadområder? :S
> > > 
> > > Frå wiki:
> > > The tag highway=unclassified is used for minor public roads
> > typically
> > > at the lowest level of the interconnecting grid network.
> > > highway=unclassified should be used for roads used for local
> > traffic,
> > > and for roads used to connect other towns, villages or hamlets.
> > > Unclassified roads are considered usable by motor cars.
> > > 
> > > Ser ikkje heilt korleis det passar inn med skogsbilvegar som ofte
> > går
> > > til stølar og hyttefelt osv.
> > > Skogsbilvegar er private vegar bygd med støtte frå
> > > Landbruksdepartementet.
> > > 
> > > Jan
> > > 
> > > From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:42 AM
> > > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > >  
> > > Ja, det er jeg klar over.
> > > 
> > > Har holdt på en 10 års tid med OSM, og lager i tillegg GPS-
> kartene
> > på
> > > frikart.no, som jeg nevnte i forrige mail. Og der er det jo mye
> > > koding
> > > av routing-informasjon i forhold til veitype og tilganger som er
> > > satt.
> > > 
> > > -Sverre
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > On Tue, 2017-07-25 at 07:36 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > De er klar over at "unclassified" blir sett på som ei
> > > > viktigare(høgare klasse) veg enn "residential" sant?
> > > > 
> > > > 
> > > > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
> > > Sverre
> > > > Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > > Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:30 AM
> > > > To: vibrog+osm at gmail.com; kart at nuug.no
> > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > >  
> > > > Jeg støtter den taggingen på alle GPS-kartene jeg lager på
> > > frikart.no
> > > > :) Det skulle bare mangle. Veier som ikke er helt åpne for fri
> > > > ferdsel
> > > > routes det ikke via. Eneste unntak er om det ikke finnes
> > > > alternativer.
> > > > 
> > > > -Sverre
> > > > 
> > > > 
> > > > On Tue, 2017-07-25 at 09:20 +0200, Vidar Gundersen wrote:
> > > > > Jeg støtter Sverre her.
> > > > > Skogsbilveier tagges typisk med unclassified,
> > > > motor_vehicle=private,
> > > > > surface=compacted
> > > > > Nettjenesten Strava rendrer dette spesielt. Veldig nyttig å
> > vite
> > > > hvor
> > > > > man kan sykle uten biltrafikk.
> > > > > track og service brukes alt for mye, på bekostning av
> > > ovenstående.
> > > > > 
> > > > > Dedikerte turveier er en problemstilling.
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > 2017-07-25 9:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen@
> us
> > it
> > > .u
> > > > io
> > > > > .no>:
> > > > > > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal.
> > At
> > > > > > eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt
> helt
> > > > feil.
> > > > > > 
> > > > > > Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi
> > > routingen
> > > > > > ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som
> > f.eks.
> > > > > > tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri
> ferdsel,
> > så
> > > > da
> > > > > > er
> > > > > > jo det enkelt.
> > > > > > 
> > > > > > Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke
> det
> > > er,
> > > > > > og en
> > > > > > masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og
> > det
> > > > bør
> > > > > > også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag
> > for
> > > > > > dette,
> > > > > > så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om
> > det
> > > er
> > > > > > noen
> > > > > > som passer her.
> > > > > > 
> > > > > > Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger,
> men
> > de
> > > > er
> > > > > > åpne
> > > > > > for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at
> det
> > er
> > > > > > noen
> > > > > > bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er
> > helt
> > > > > > totalt
> > > > > > feil.
> > > > > > 
> > > > > > I beskrivelsen til highway=service står det: "For access
> > roads
> > > > to,
> > > > > > or
> > > > > > within an industrial estate, camp site, business park, car
> > park
> > > > > > etc."
> > > > > > 
> > > > > > Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det
> > > > passer
> > > > > > helt
> > > > > > klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er.
> Og
> > > > igjen
> > > > > > vil
> > > > > > jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly
> agricultural
> > or
> > > > > > forestry uses".
> > > > > > 
> > > > > > -Sverre
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > > On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > > > > Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er
> > > > > > > "service"
> > > > > > > ein bra måte.
> > > > > > > 
> > > > > > > Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers
> vil
> > > > > > > navigere
> > > > > > > gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
> > > > > > > Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så
> > > > kanskje
> > > > > > > ein
> > > > > > > kan legge til "unpaved".
> > > > > > > 
> > > > > > > Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om
> > at
> > > > > > > skogsbilvegar skulle vere unclassified.
> > > > > > > 
> > > > > > > Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet.
> > > Mange
> > > > > > > stader
> > > > > > > er den brukt på grusvegar.
> > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > Jan
> > > > > > > 
> > > > > > > From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > > > > > Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
> > > > > > > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > > > > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > > > > > 
> > > > > > > Hei
> > > > > > > 
> > > > > > > Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har
> > > > diskutert
> > > > > > > dette
> > > > > > > tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at
> > > > skogsveier
> > > > > > > som
> > > > > > > er kjørbare for bil skal være unclassified.
> > > > > > > 
> > > > > > > Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og
> > at
> > > > > > > dette
> > > > > > > bør
> > > > > > > være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som
> ikke
> > > er
> > > > > > > noe
> > > > > > > for
> > > > > > > vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt
> > > brukt
> > > > > > > tidligere.
> > > > > > > 
> > > > > > > Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.
> or
> > g/
> > > #m
> > > > ap
> > > > > > > =14/
> > > > > > > 60
> > > > > > > .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av
> > > noen
> > > > > > > som
> > > > > > > har
> > > > > > > småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De
> > av
> > > > > > > avstengt
> > > > > > > med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er
> > > > kvalitetsmessig
> > > > > > > stort
> > > > > > > sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med
> > > vanlig
> > > > > > > personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min
> > > mening.
> > > > > > > 
> > > > > > > Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus
> eller
> > > > hytter
> > > > > > > så
> > > > > > > er
> > > > > > > nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser
> greit.
> > > > > > > 
> > > > > > > -Sverre
> > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > 
> > > > > > > On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > > > > > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use,
> > > > forest
> > > > > > > > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i
> > NVDB
> > > > > > > > fell
> > > > > > > > ikkje inn under dette.
> > > > > > > > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette
> kan
> > > vel
> > > > > > > 
> > > > > > > kanskje
> > > > > > > > vere eit kommunalt problem.
> > > > > > > > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små,
> som
> > > har
> > > > > > > > fått
> > > > > > > > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til
> > stølar
> > > og
> > > > > > > 
> > > > > > > hytter.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki
> > så
> > > > står
> > > > > > > > det
> > > > > > > > "Roads for agricultural and forestry use etc."
> > > > > > > > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som
> > normalt
> > > > kan
> > > > > > > > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og
> > > > landbruksmaskiner.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi
> visar
> > > som
> > > > > > > > grå og
> > > > > > > > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men
> slik
> > > > data
> > > > > > > > er i
> > > > > > > > dag så blir det berre rot.
> > > > > > > > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg
> > > eller
> > > > > > > > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små
> > sidevegar
> > > > som
> > > > > > > > er
> > > > > > > > sett som privat i NVDB.
> > > > > > > > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så
> > > > service
> > > > > > > > på
> > > > > > > > sidevegane inn til hus og hytter?
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og
> skiftar
> > > > mellom
> > > > > > > > dei
> > > > > > > > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt
> for
> > > > > > > > rotete.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Jan T
> > > > > > > > 
> > > > > > > > 
> > > > > > > > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> > > > > > > > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> > > > > > > > To: Wiklund Johan
> > > > > > > > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> > > > > > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > > > > > > 
> > > > > > > > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.
> co
> > m>
> > > > > > > > > wrote:
> > > > > > > > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har
> eit
> > > > > > > > > veldig
> > > > > > > > 
> > > > > > > > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så
> > > langt
> > > > > > > > eg
> > > > > > > 
> > > > > > > kan
> > > > > > > > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og
> > vil,
> > > > > > > > slik eg
> > > > > > > > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller
> folk
> > > byte
> > > > > > > > dei
> > > > > > > 
> > > > > > > til
> > > > > > > > "track" som, etter mi meining, passar betre for
> > > traktorvegar.
> > > > > > > > Slike
> > > > > > > > er heller ikkje med i NVDB.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://w
> ik
> > i.
> > > op
> > > > en
> > > > > > > > stre
> > > > > > > 
> > > > > > > et
> > > > > > > > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstr
> ee
> > tm
> > > ap
> > > > .o
> > > > > > > > rg/w
> > > > > > > 
> > > > > > > ik
> > > > > > > > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB
> > > står
> > > > > > > > som
> > > > > > > > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som
> > > > > > > > tracktype=grade1
> > > > > > > > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring
> med
> > > > > > > > hvordan
> > > > > > > > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men
> > tanken
> > > > var
> > > > > > > > at
> > > > > > > 
> > > > > > > de
> > > > > > > > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne
> > de
> > > > med
> > > > > > > > lokalkunnskap legge til tracktype.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > 
> > > > > > > > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund@
> en
> > tu
> > > r.
> > > > or
> > > > > > > > g>:
> > > > > > > > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige
> ut
> > > er
> > > > > > > > > merket
> > > > > > > > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som
> lenger
> > > inn
> > > > i
> > > > > > > > > skogen blir "road" igjen.
> > > > > > > > > 
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom
> > > NVDB-
> > > > > > > > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer
> neppe
> > å
> > > > lage
> > > > > > > 
> > > > > > > OSM-
> > > > > > > > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I
> hver
> > > > > > > 
> > > > > > > kommunevis
> > > > > > > > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er
> Elveg-
> > > data
> > > > på
> > > > > > > 
> > > > > > > OSM-
> > > > > > > > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> > > > > > > > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som
> > står
> > > i
> > > > > > > > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> > > > > > > > høydebegrensinger fra tekstfiler).
> > > > > > > > 
> > > > > > > > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer
> vei
> > > med
> > > > > > > > > name=*
> > > > > > > > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> > > > > > > > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette
> > > > tagging
> > > > > > > > > var
> > > > > > > 
> > > > > > > å
> > > > > > > > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road
> > > > (highway=RV).
> > > > > > > > > Da
> > > > > > > > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som
> var
> > > > samme
> > > > > > > 
> > > > > > > type
> > > > > > > > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man
> > > prøver
> > > > å
> > > > > > > 
> > > > > > > lagre
> > > > > > > > > uten å endre også.
> > > > > > > > > 
> > > > > > > > > 
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i
> > > Elveg
> > > > > > > > mappes
> > > > > > > > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle
> > jeg
> > > > > > > > kunne
> > > > > > > > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e)
> > hvis
> > > > den
> > > > > > > > ble
> > > > > > > > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg
> vet
> > > ikke
> > > > > > > > om
> > > > > > > 
> > > > > > > noen
> > > > > > > > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der
> > > > > > > > usikkerheten
> > > > > > > 
> > > > > > > er
> > > > > > > > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting
> som
> > er
> > > > > > > 
> > > > > > > sjeldent
> > > > > > > > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for
> > > ting
> > > > > > > > som
> > > > > > > > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort
> > > > annerledes).
> > > > > > > 
> > > > > > > Legger
> > > > > > > > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne,
> > ender
> > > > de
> > > > > > > > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel.
> Derfor
> > > har
> > > > > > > > jeg
> > > > > > > > forløpig holdt meg til at man kan åpne
> > > XXXXElveg_default.osm
> > > > i
> > > > > > > > et
> > > > > > > > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om
> > > > taggene
> > > > > > > > fra
> > > > > > > > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke
> > > > subsettet
> > > > > > > > av
> > > > > > > > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller
> > > privat
> > > > > > > > veg
> > > > > > > > basert på tagger i et annet lag.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-
> tagget
> > > med
> > > > > > > > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert
> > noen
> > > > som
> > > > > > > > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> > > > > > > > > 
> > > > > > > > 
> > > > > > > > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting
> > > > gjøres
> > > > > > > > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-
> > > taggen
> > > > > > > > hører
> > > > > > > > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt
> objekt.
> > > > Dette
> > > > > > > > er
> > > > > > > > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Impo
> rt
> > /C
> > > at
> > > > al
> > > > > > > > ogue
> > > > > > > 
> > > > > > > /R
> > > > > > > > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at
> source-
> > > > taggen
> > > > > > > 
> > > > > > > ofte
> > > > > > > > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir
> > > voldsomt
> > > > > > > > mye
> > > > > > > > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg
> forsøkt
> > å
> > > > få
> > > > > > > > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det
> ble
> > > > > > > > nødvendig
> > > > > > > 
> > > > > > > å
> > > > > > > > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom
> > > noder,
> > > > > > > > men
> > > > > > > > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne
> > blitt
> > > en
> > > > > > > > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det
> i
> > > > > > > 
> > > > > > > editorene.
> > > > > > > > 
> > > > > > > > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre
> > > > spesielt
> > > > > > > > mye
> > > > > > > 
> > > > > > > QA
> > > > > > > > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har
> > > > hoppet
> > > > > > > > over
> > > > > > > > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg
> > har
> > > > 426
> > > > > > > 
> > > > > > > filer
> > > > > > > > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive.
> > > > Vanskelig
> > > > > > > > å
> > > > > > > > sammenligne med web-interfacet.
> > > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > > kart mailing list
> > > > > > > > kart at nuug.no
> > > > > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > > > > 
> > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > kart mailing list
> > > > > > > kart at nuug.no
> > > > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > > > 
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > kart mailing list
> > > > > > kart at nuug.no
> > > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > > 
> > > > > _______________________________________________
> > > > > kart mailing list
> > > > > kart at nuug.no
> > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > _______________________________________________
> > > > kart mailing list
> > > > kart at nuug.no
> > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > _______________________________________________
> > > > kart mailing list
> > > > kart at nuug.no
> > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list