[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jul 25 12:06:09 CEST 2017


Greit å vite... då har de ein mindre som vandaliserer OSM...


Takk for meg...


________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
Sent: Tuesday, July 25, 2017 11:59 AM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Jeg reagerer på at man i denne diskusjonen tenker at NVDB er viktigere
enn synfaringsarbeid.
Det er selvfølgelig ingen som setter motor_vehicle=private uten at
veien faktisk er skiltet eller sperret med bom.

Mange av de som bidro til OSM for 8-10 år siden har gitt seg fordi
deres redigeringer er blitt vandalisert av import-folk. Slik er
uakseptabelt. OSM skal da ikke være en kopi av N50 og NVDB.
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo ...<https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>
lists.nuug.no
kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon About kart


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170725/851f82aa/attachment.htm 


More information about the kart mailing list