[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 12:24:32 CEST 2017


Jeg tror nok ikke den kommendaren var ment til deg. Men det er noen
ganger et problem at noen tror at Kartverkets data er bedre, og
overskriver det som er synfart og lagt inn manuelt. Og det resulterer
noen ganger i at dataene vi har blir dårligere.

Om man endrer på noe som andre har lagt inn så må man være 100% sikker
på at det man legger inn er bedre. Og man bør også være litt
lokalkjent.

Jeg vet ikke hvor mange steder jeg har synfart hvor Kartverket har en
veg, men hvor denne er grodd igjen og ikke eksisterer. Det samme
gjelder mange stier og traktorveier.

Jeg har ikke sett på hva du har gjort Jan, men jeg synes det er veldig
synd om du gir deg pga en diskusjon som dette.

-SverreOn Tue, 2017-07-25 at 10:06 +0000, N/A N/A wrote:
> Greit å vite... då har de ein mindre som vandaliserer OSM...
> 
> Takk for meg...
> 
> 
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Vidar
> Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> Sent: Tuesday, July 25, 2017 11:59 AM
> To: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>  
> Jeg reagerer på at man i denne diskusjonen tenker at NVDB er
> viktigere
> enn synfaringsarbeid.
> Det er selvfølgelig ingen som setter motor_vehicle=private uten at
> veien faktisk er skiltet eller sperret med bom.
> 
> Mange av de som bidro til OSM for 8-10 år siden har gitt seg fordi
> deres redigeringer er blitt vandalisert av import-folk. Slik er
> uakseptabelt. OSM skal da ikke være en kopi av N50 og NVDB.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>   kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo ...
> lists.nuug.no
> kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert
> informasjon About kart
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list