[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 12:16:15 CEST 2017


Å se på hva som finnes av tilleggstagger er en god ide. Man kan jo også
se litt på hva taggen er brukt på tidligere, men det kan også være litt
skummelt da det er en del feiltagging rundt i verden også.

Jeg har også noen steder dristet meg til å bruke tertiary på private
veger. Det er i områder jeg er lokalkjent, og disse veiene vet jeg at
er lokale hovedårer som er litt større og med mer trafikk. Og jeg må
innrømme at det er litt for at routingen skal fungere bedre da man i
størst mulig grad vil ha trafikken langs disse. Se f.eks. https://www.o
penstreetmap.org/#map=14/61.0415/8.9198. Her er både Haugrudvegen og
Knippesetvegen lokale hovedårer. Og det passer jo fint med wikien som
bl.a. sier "In terms of the transportation network, OpenStreetMap
"tertiary" roads commonly also connect minor streets to more major
roads."

Jeg tror absolutt at vi er på rett vei nå, men det er fint om andre
også har synspunkter.

-SverreOn Tue, 2017-07-25 at 11:00 +0200, Hans Olav Skogstad wrote:
> Sverre kom meg i forkjøpet. Skal man se på hva som er "mest rett"
> av  
> highway=service og highway=unclassified, synes jeg sistnevnte er
> nærmest  
> sannheten. Jfr. hva som står på wikien.
> 
> Det å endre highway=* etter hva slags andre egenskaper veien har blir
> helt  
> feil. Hvis man kan trekke sammenligningen til private motorveier i
> Europa,  
> burde de vært tagget som highway=service da? Selvsagt ikke.
> 
> Jeg har pleid å sjele litt til  
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:service for å se hvilken
> veier  
> highway=service kan egne seg på, selv om lista ikke er komplett gir
> den en  
> pekepin på hva slags veier som bør være highway=service.
> 
> 


More information about the kart mailing list