[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Jul 26 09:24:48 CEST 2017


On Tue, 2017-07-25 at 17:33 +0200, Tor wrote:
> Den 25. jul. 2017 kl. 11.59 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.c
> om>:
> > 
> > Mange av de som bidro til OSM for 8-10 år siden har gitt seg fordi
> > deres redigeringer er blitt vandalisert av import-folk. Slik er
> > uakseptabelt. OSM skal da ikke være en kopi av N50 og NVDB.
> 
> Har vi virkelig hatt så mange dårlige importer her til lands?

Det har vært noen. Og de har skapt en del problemer, spesielt fordi det
har vært mye data og vanskelig å rydde opp i. Noen av de er det vel
ikke ryddet opp i ennå, så vidt jeg vet.

Men alle de jeg kjenner til er litt tilbake i tid. Som jeg nevnte
tidligere så er mitt inntrykk at det som gjøres nå om dagen er veldig
bra. 

Det er gledlig å se at Norge fylles opp med data og at det er færre og
færre steder som ser tomme eller blanke ut. Jeg får jo mye
tilbakemelding på GPS-kartene jeg lager, og de fleste er positivt
overasket. Det er selvfølgelig noen som treffer de tomme områdene, og
de er jo litt skuffet da.

-Sverre


More information about the kart mailing list