[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 13:31:29 CEST 2017


Helt generelt så må jeg si at det gjøres en fantastisk jobb både med
import og manuell innlegging fra GPS-spor og andre kilder.

OSM er blitt svært bra mange steder, selv om vi også har en del nesten
blanke områder, og fremdeles en vei å gå.

Jeg er jo glad i turer i marka og på fjellet, og opplever stadig at
GPS-kartene jeg har på frikart.no er langt bedre enn Kartverket sine.

-Sverre


On Tue, 2017-07-25 at 13:19 +0200, Sverre Didriksen wrote:
> For veier tegnet inn fra gamle flyfoto, så har ikke jeg heller noen
> betenkligheter med å overskrive de. Da er kartverkets data bedre
> stort
> sett alltid. Jeg bruker også flyfoto aktivt for å se om kartet
> stemmer
> med terrenget. Men når jeg bytter ut gamle data så ser jeg om det er
> noe jeg kan overføre. Kanskje noen har lagt på surface eller annet
> som
> kan være verdt å ta med, selv om jeg bytter ut, eller retteres sagt,
> oppdaterer posisjon og nøyaktiget på vei for å beholde historien.
> 
> For veier som er tracket så gjør jeg ofte det samme, for kartverkets
> veier er som regel bedre, hvis de ikke har grodd igjen eller av andre
> årsaker er borte.
> 
> Men for stier og traktorveier så er jeg langt mer forsiktig. Da er
> ofte
> gamle gps-spor bedre. Jeg er også forsiktig med import av stier da
> mange rett og slett ikke finnes. Men kilder som Strava vil jo greit
> kunne gi litt info om det.
> 
> Om en vei med gress i midten skal være track er et vanskelig spørsmål
> egentlig. Jeg ser som regel på bruken. Om den bare går inni i skogen,
> så ja. Men om den går opp til en hytte så bruker jeg ofte service.
> Man
> må bare vurdere og sette det man tror er riktig. Og ja, track grade 1
> og to er kjørbare med bil. Men det er ikke bare det man må vurdere.
> 
> -Sverre
> 
> 
> On Tue, 2017-07-25 at 10:57 +0000, Wiklund Johan wrote:
> > Hei
> > 
> > Jeg har importert hundrevis av skogsveier i Nord-Trøndelag fra
> > Elveg
> > i forrige uke. Bortsett fra hovedveiene og noen få
> > sideveier var det null og niks av veier fra før. Mye av det ble som
> > det kom i Elveg: service. 
> > 
> > 
> > Jeg pleier å sette skogsveiene som er ekstra lange og/eller fører
> > til
> > en annen del av veinettet til unclassified, men lar avstikkere stå
> > som service. Importen fra elveg inkluderer bommer.
> > 
> > Det er av og til veier til stede fra før, noen av dem mange år
> > gamle
> > og veldig grove i detaljene, tegnet fra lowres-bilder eller noe.
> > Disse erstatter jeg uten å tenkte på det som vandalisme - men jeg
> > vet
> > at noen ganger må man ta besluttninger om veiklasse. Oftest går det
> > på at det gamle veien er unclassified eller track. Jeg prøver å
> > verifisere via flyfoto (bruker i stort sett Digital Globe Premium)
> > for å se hvordan veien ser ut og hva som finnes lenger opp i veien
> > -
> > f.eks. mer veinett. Jeg vet at Elveg tidligere lente mye mer mot
> > Track på visse veier, så de som kommer fra gammel import erstatter
> > jeg gjerne med service, men jeg er selvfølgelig bekymret over de
> > som
> > er manuelt tegnet som track. Jeg kan sikkert telle på fingrene hvor
> > mange av disse trackene jeg har overskrevet basert på egen synsing
> > -
> > så det er ingen store mengder sånn sett, og jeg vil tro at hvis man
> > legger til 100 veier og ødelegger 1 så er det ikke helt feil ute
> > likevel. Jeg tenker at mengden feil i forhold til verdiøkning er så
> > liten at lokalkjente veldig raskt kan gå gjennom evt. mangler
> > etterpå.
> > 
> > Er det sånn at man skal se alle track som IKKE kjørbare med vanlig
> > bil, eller i hvert fall anbefalt å ikke prøve kjøre der? Ser det er
> > mye grade1, grade2 etc rundt om. Hvis en helt flat vei går til en
> > plass dit biler kjører og det er biler parkert, bør denne bli
> > service
> > i det minste, eller vil track være tjenelig som bilvei sammen med
> > en
> > grade? Alle veier med gress i mitten ville jeg se som track f.eks.
> > 
> > 
> > "Unclassified roads are considered usable by motor cars." -
> > unclassified
> > 
> > "This tag represents roads for mostly agricultural use, forest
> > tracks" - track
> > 
> > 
> > Import av elveg i områder med mye og detaljert mapping fra
> > før ville
> > jeg vært mye mer varsom på, fyi :)
> > 
> > 
> > mvh
> > 
> > Entur AS | Johan Wiklund
> > 
> > 
> > 
> > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
> > Sverre
> > Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > Sent: Tuesday, July 25, 2017 12:24:32 PM
> > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> >  
> > Jeg tror nok ikke den kommendaren var ment til deg. Men det er noen
> > ganger et problem at noen tror at Kartverkets data er bedre, og
> > overskriver det som er synfart og lagt inn manuelt. Og det
> > resulterer
> > noen ganger i at dataene vi har blir dårligere.
> > 
> > Om man endrer på noe som andre har lagt inn så må man være 100%
> > sikker
> > på at det man legger inn er bedre. Og man bør også være litt
> > lokalkjent.
> > 
> > Jeg vet ikke hvor mange steder jeg har synfart hvor Kartverket har
> > en
> > veg, men hvor denne er grodd igjen og ikke eksisterer. Det samme
> > gjelder mange stier og traktorveier.
> > 
> > Jeg har ikke sett på hva du har gjort Jan, men jeg synes det er
> > veldig
> > synd om du gir deg pga en diskusjon som dette.
> > 
> > -Sverre
> > 
> > 
> > 
> > On Tue, 2017-07-25 at 10:06 +0000, N/A N/A wrote:
> > > Greit å vite... då har de ein mindre som vandaliserer OSM...
> > >  
> > > Takk for meg...
> > >  
> > >  
> > > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
> > 
> > Vidar
> > > Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> > > Sent: Tuesday, July 25, 2017 11:59 AM
> > > To: kart at nuug.no
> > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > >  
> > > Jeg reagerer på at man i denne diskusjonen tenker at NVDB er
> > > viktigere
> > > enn synfaringsarbeid.
> > > Det er selvfølgelig ingen som setter motor_vehicle=private uten
> > > at
> > > veien faktisk er skiltet eller sperret med bom.
> > >  
> > > Mange av de som bidro til OSM for 8-10 år siden har gitt seg
> > > fordi
> > > deres redigeringer er blitt vandalisert av import-folk. Slik er
> > > uakseptabelt. OSM skal da ikke være en kopi av N50 og NVDB.
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > >   kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo ...
> > > lists.nuug.no
> > > kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-
> > > referert
> > > informasjon About kart
> > >  
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > 
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list