[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Fri May 5 14:12:39 CEST 2017


Lokale skrivemåtar vert ofte overkøyrde av såkalla ekspertar som ikkje har lokal tilknyting til staden.


http://www.avisa-hordaland.no/ulvik/hakastad-eller-hakestad-1.1880102

________________________________
From: bkv at mailbox.org <bkv at mailbox.org>
Sent: Friday, May 5, 2017 1:57 PM
To: N/A N/A
Subject: Re: [NUUG kart] Fwd: Adresseimport


Det forundrer meg at Kartverket kaller gården noe annet enn det den heter i bygda. Hvor får de det fra? Finner de bare på noe?

I sånne tilfeller heller jeg til at gården må hete det den kalles av folket i bygda.

Men lett er det ikke alltid. Jeg har sett en vei her i Røyken der skiltet i den ene enden av veien har en annen skrivemåte enn skiltet i den andre enden.

N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> hat am 5. Mai 2017 um 13:42 geschrieben:


Mange skilt er skrive med dialekt osv så vi må nok berre fylgje den "offisielle" skrivemåten som er brukt.
Men også her er det konfliktar på namn. Er det ting som ikkje stemmer så må folk ta kontakt med kommunen å få dei til å sjå på saka.

Her i bygda kallar vi ein gard for Raugstad, men den skal ifylgje SSR skrivast Raudstad.

Offisiell adresse på vegen er Raugstadvegen. Så her er det konflikt i det offentlege system.


________________________________
From: Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at mailbox.org>
Sent: Friday, May 5, 2017 1:23 PM
To: N/A N/A
Subject: Re: [NUUG kart] Fwd: Adresseimport


Ja, de ser vel på Berget som et stedsnavni dette tilfellet. Men så har vi tilfellene der Kartverket sier en ting og veiskiltet noe annet.

Hestehagen vs Hestehagan. Hva heter da veien?

N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> hat am 5. Mai 2017 um 13:07 geschrieben:


Så langt eg har sett så er namn som har ein retning eller posisjon i seg skrive med stor bokstav i begge.
Det er vel slik at i eksempelet ditt så er "berget" eit eigennamn og skal ha stor bokstav.


________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at mailbox.org>
Sent: Friday, May 5, 2017 12:52 PM
To: kart at nuug.no; Gorm E. Johnsen
Subject: Re: [NUUG kart] Fwd: Adresseimport


Jeg har såvidt begynt på dette i Røyken. Noe skyldes skrivefeil.

Men så ser jeg at kartverket har kalt en vei "Øvre Berget", mens den i OSM står som "Øvre berget". Dermed merkes adressene som feil, fordi importen bruker førstnevnte srkivemåte,og veinavnet som ikke er importert står med sistnevnte skriveform.

Er ikke sistnevnte form riktig i hh til norsk rettskrivning: Førte ord med stor forbokstav og resten med liten?


-Bjørn

"Gorm E. Johnsen" <nuug at gorm.cc> hat am 4. Mai 2017 um 15:57 geschrieben:

Hei

Som noen kanskje vet, har alle kommunene i Norge de siste årene jobbet med å tildele adresser (veinavn og husnummer, ikke bare gårdsnr/bruksnr). Dette arbeidet nermer seg ferdig.

Vi har samtidig jobbet med å importere alle adresser i Norge.
Med god hjelp av http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php og jevnlige oppdateringer fra Kartverket, er nå godt oppunder 100% av adressene i Norge på plass i osm. Fra nå er det stort sett bare løpende endringer og oppdateringer som trenger arbeid.

Men det gjenstår et stort arbeid med å oppdatere veinavnet mellom adressene.
Dette er et givende arbeid fordi man oppdager manglende veier, får satt navn på veier og i det heletatt gjør kartet synlig mer komplett.

Derfor vil jeg oppfordre alle til å utforske sitt nærområde i OSM Inspector sitt adresse-lag og å gjøre en innsats med med tanke på adresser.

http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses
OSM Inspector | Geofabrik Tools<http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses>
tools.geofabrik.de
click on the map to query. Data


OSM Inspector | Geofabrik Tools<http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses>
tools.geofabrik.de
click on the map to query. Data


OSM Inspector | Geofabrik Tools<http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses>
tools.geofabrik.de
click on the map to query. Data


Her er adresser uten tilhørende godt synlige i rødt.

Brett opp armene, men spør gjerne om det er noe du lurer på.

Gorm E. Johnsen

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170505/affbe7d4/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list