[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sat May 6 11:02:31 CEST 2017


Karl Ove Hufthammer skreiv 06. mai 2017 10:51:
> Bjørn Kvisli skreiv 05. mai 2017 12:52:
>>
>> Men så ser jeg at kartverket har kalt en vei "Øvre Berget", mens den 
>> i OSM står som "Øvre berget". Dermed merkes adressene som feil, fordi 
>> importen bruker førstnevnte srkivemåte,og veinavnet som ikke er 
>> importert står med sistnevnte skriveform.
>>
>> Er ikke sistnevnte form riktig i hh til norsk rettskrivning: Førte 
>> ord med stor forbokstav og resten med liten?
>>
> Nei. Rett stavemåte for slike stadnamn er stor forbokstav i begge orda.
>
For å presisera litt: Det er ikkje slik at *alle* ord i stadnamn har 
stor forbokstav. Det heiter for eksempel

Karl Johans gate
og
Bygdøy allé

Det skal altso vera *liten* forbokstav når det er snakk om *samnamn* 
(utanom når dei står først i namnet – første ord skal *alltid* ha stor 
forbokstav, og det gjeld òg om ordet er for eksempel adjektiv, som «øvre»).

Men i eksempelet er Berget ikkje eit samnamn (sjølv om me sjølvsagt har 
substantivet berg), men namnet på ein stad. Og derfor skal det ha stor 
forbokstav, akkurat som «Øvre Bygdøy» skulle hatt (om det var ein plass 
som heitte det).

Sjå elles 
http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Hvordan-skal-navna-skrives/

-- 
Karl Ove HufthammerMore information about the kart mailing list