[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

Ruben Undheim lists at beebeetle.com
Sun May 7 15:03:52 CEST 2017


Hei,

Fint om dere sender en email til meg (eller pull request på github) hvis dere
finner ut at adresser må korrigeres. Da kan jeg få lagt inn unntak i
addrnodeimport scriptene. Ellers kan man risikere at endringer noen gjør
etterhvert vil reverseres av scriptene etter hvert som vi aktiverer mer og mer
automatikk i denne oppdateringsprosessen.

Mvh
Ruben


On Sat, May 06, 2017 at 11:02:31AM +0200, Karl Ove Hufthammer wrote:
> Karl Ove Hufthammer skreiv 06. mai 2017 10:51:
> > Bjørn Kvisli skreiv 05. mai 2017 12:52:
> >>
> >> Men så ser jeg at kartverket har kalt en vei "Øvre Berget", mens den 
> >> i OSM står som "Øvre berget". Dermed merkes adressene som feil, fordi 
> >> importen bruker førstnevnte srkivemåte,og veinavnet som ikke er 
> >> importert står med sistnevnte skriveform.
> >>
> >> Er ikke sistnevnte form riktig i hh til norsk rettskrivning: Førte 
> >> ord med stor forbokstav og resten med liten?
> >>
> > Nei. Rett stavemåte for slike stadnamn er stor forbokstav i begge orda.
> >
> For å presisera litt: Det er ikkje slik at *alle* ord i stadnamn har 
> stor forbokstav. Det heiter for eksempel
> 
> Karl Johans gate
> og
> Bygdøy allé
> 
> Det skal altso vera *liten* forbokstav når det er snakk om *samnamn* 
> (utanom når dei står først i namnet – første ord skal *alltid* ha stor 
> forbokstav, og det gjeld òg om ordet er for eksempel adjektiv, som «øvre»).
> 
> Men i eksempelet er Berget ikkje eit samnamn (sjølv om me sjølvsagt har 
> substantivet berg), men namnet på ein stad. Og derfor skal det ha stor 
> forbokstav, akkurat som «Øvre Bygdøy» skulle hatt (om det var ein plass 
> som heitte det).
> 
> Sjå elles 
> http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Hvordan-skal-navna-skrives/
> 
> -- 
> Karl Ove Hufthammer
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list