[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sun May 7 20:42:15 CEST 2017


Petter Reinholdtsen skreiv 07. mai 2017 20:04:
> [gazer2175]
>> Problemet er apostrofen som blir brukt. På vanlig tastatur så har vi '
>> men rett apostrof er ’ . Den må ein bruke Alt+0146 for å få fram i
>> Windows.
> Poenget mitt er at ' er rett/nok/  apostrof, da den er i regelmessig
> bruk blant folk som utøver språket vårt.  Det er ikke spesielt mange som
> synes det er vesentlig hvilken apostrof som bruker, og jeg er ikke en av
> dem.  Problemstillingen virker for meg kun som støy i forsøket med å
> forbedre kvaliteten på navn og adresser i OpenStreetmap.

Korfor ta til takke med noko nesten godt nok når ein kan få det heilt 
perfekt. Teiknet «’» er det rette teiknet for apostrof på norsk (og 
andre språk).

Viss eit skript kan automatisk retta ' til ’ i gatenamn, er det endå betre.

(Og når det gjeld søk og slikt, ignorerer ~alle søkemotorar både «'» og 
«’» og andre ikkje-bokstavsteikn og/eller brukar autofullføring, så det 
er aldri noko problem at «’» er litt mindre tilgjengeleg på tastatur enn 
«'» er, om nokon skulle ha den innvendinga.)

-- 
Karl Ove HufthammerMore information about the kart mailing list