[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

Ruben Undheim lists at beebeetle.com
Mon May 8 07:35:04 CEST 2017


> Hva er forresten fellestrekket for de områdene som ennå ikke har fått
> importert adresser?

På et tidspunkt mener jeg vi hadde alle adressene inne, men siden den gang har
Kartverket regelmessig kommet med oppdateringer, mange kommuner som ikke før
hadde gateadresser har fått de siste par årene, og den manuelle jobben har vært
for stor for å klare å holde følge.

Hovedutfordringa er vel at vi valgte å beholde eksisterende adressetagger på
bygninger osv og en mergejobb ble derfor nødvendig - som er mye vanskeligere
enn en plain sync av noder (det har vel vært gjort i enkelte andre land). Både
usikkerheten rundt hvor korrekte skriptene mine var og ønsket om å inkludere
OSM-miljøet i prosessen, gjorde at hele arbeidet allikevel ble manuelt, mens
skriptene tilbydde analyse og produksjon av "reduserte" osm-filer.

Men det er helt åpenbart at denne prosessen er veldig kjedelig i lengden, og
tida kan nok brukes mye bedre på mer fornuftige OSM-oppgaver som alltid vil
være manuelle. Siden bare enkelte personer faktisk har giddet å jobbe med
dette over tid, har vi fått et stort etterslep (All honnør til de som har
orket). Derfor har jeg nå gjort en liten innsats på å automatisere en god del
mer. Man skal nå ende opp med en ganske redusert liste av manuelle oppgaver for
hver kommune.

Jeg kjørte gjennom alle kommuner som ikke har registrert "Ansvarlig person"
her i går: http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php

De gjenværende nodene å fikse manuelt vil i hovedsak være:
 - Noder som BÅDE har flyttet seg geografisk og fått ny data
   (gate/numme/sted/postnr)
 - Noder som har flyttet seg mer enn 300 meter.
 - Nye noder som ligger nærmere 100 meter eksisterende noder i OSM som ikke kan
   "matches" med andre noder fra Kartverket

De fleste andre tilfeller vil håndteres automatisk. Dette reduserer den
manuelle arbeidsmengden betraktelig.

Det er også sånn at skriptet nå lettere kan utvides slik at hver gang dere ser
oppgaver som ser automatiserbare ut, kan vi legge dette til. Setter også pris
på om dere rapporterer eventuelle feil.

Jeg satser dermed på at vi vil være ganske nær 100% sync snart.


Ruben


More information about the kart mailing list