[NUUG kart] Adresser

Ruben Undheim lists at beebeetle.com
Wed May 17 21:06:22 CEST 2017


Hei,

Jeg vil bare si at etter mitt syn er #2 det tryggeste å gjøre.

Nr #1 vil føre til at adresse-node-import-scriptet vil markere adressen som
manglende, og legge til en ny node ved neste oppdatering.

Hvis du legger til en node med både barnehage og adresse (#3), vil det også
føre til at addresse-node-scriptet ignorerer noden. Da får man flere noder med
samme adresse, men kun en av dem vil være en "ren" adressenode (og regnes som
en adressenode av scriptene).


For de som er interesserte i de tekniske detaljene rundt hva adresse-node-scriptet definerer
som en gyldig adresse:
 - node eller way som inneholder:
  - addr:housenumber
  - addr:street
  - addr:postcode
  - addr:city
  - building
  - taggene i lista her: https://github.com/rubund/addrnodeimport/blob/master/src/universal.c#L41

ALLE andre tagger vil gjøre noden/way-en "usynlig" for adresse-node-scriptet, og dermed føre til
at en ekstra node vil måtte legges inn.

Hvis noen har forslag til flere tagger som burde være i den lista, gi beskjed.

Mvh
Ruben


On Wed, May 17, 2017 at 11:06:48AM +0200, bkv at mailbox.org wrote:
> Hei
> 
> Jeg leste det som står på wiki om adresser under "Norway". Jeg vil allikevel stille et spørsmål:
> 
> 
> Skal adressenodene fortsatt være egne noder selvom jeg mapper andre ting som holder tilpå den adressen? Eksempel: jeg skal legge inn en barnehage som holder til i Furulia 3A.
> 
> 
> 1 Jeg oppdaterer eksisterende node (den importerte adressenoden) med tagger for barnehagen.
> 
> 2. Jeg oppretter en node til med tagger for barnehagen, uten adresseinfo.
> 
> 3. Jeg oppretter en node til med tagger for barnehage og adresseinfo.
> 
> 
> Skal jeg bruke en av de ovenstående fremgangsmåtene? Hvilken? Nr 3 virker minst sansynlig på meg.
> 
> 
> -Bjørn

> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list