[NUUG kart] Adresser

Øyvind M. Ottestad oyvind at ottestad.cc
Wed May 17 22:26:48 CEST 2017


Hei,

Slik jeg har forstått praksis til Kartverket så oppgir de en node som er inngangen til bygningen. Praksis i OSM har vel tidligere vært å tagge bygning med adresse og så tagge node på bygningen med egen info om inngangsdør. Det vil dog være utfordrende å importere adresser fra Kartverket og så flette dette med bygningsinformasjon. Dagens løsning med egne adressenoder er etter mitt syn et godt kompromiss og forenkler oppdateringsrutiner når Kartverket kommer med oppdaterte data.

Øyvind

-------- Original Message --------
Subject: Re: [NUUG kart] Adresser
Local Time: 17 May 2017 10:04 PM
UTC Time: 17 May 2017 20:04
From: lists at 0v.no
To: kart at nuug.no

Relatert til adressenodene så har jeg lurt på hvorfor det står "Please
do not merge the address node into the building outline." på wikien. [1]

Gir ikke det mening å legge adressen på bygningen? Det er jo som regel
en diskret bygning som har adressen.

Nå kan fort bli, alle kontorer, butikker, amenities med en adresse, en
adressenode OG en adresse på bygningen.

Ps: Gratulerer med dagen 🇳🇴

[1] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Addresses

--
--
Fredrik Lindseth
http://www.openstreetmap.org/user/FredrikLindseth

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170517/3d407981/attachment.htm 


More information about the kart mailing list