[NUUG kart] Adresser

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu May 18 09:20:11 CEST 2017


Hei

For generering av GPS-kart så er dagens ordning med egne adressenoder helt super. Det er rydding og enkelt og fungerer i alle sammenhenger såvidt jeg kan se.

Om det ligger tagger med barnehage eller andre ting på samme node så er det helt ok. Men adresser på polygoner er ikke så greit. Og det i kombinasjon med noder for separate innganger er bort i mot helt umulig. Å bruke en av nodene i polygoner som adressenode tror jeg fungerer, men er ikke helt sikker i farten.

-Sverre




On Wed, 2017-05-17 at 16:26 -0400, Øyvind M. Ottestad wrote:
Hei,

Slik jeg har forstått praksis til Kartverket så oppgir de en node som er inngangen til bygningen. Praksis i OSM har vel tidligere vært å tagge bygning med adresse og så tagge node på bygningen med egen info om inngangsdør. Det vil dog være utfordrende å importere adresser fra Kartverket og så flette dette med bygningsinformasjon. Dagens løsning med egne adressenoder er etter mitt syn et godt kompromiss og forenkler oppdateringsrutiner når Kartverket kommer med oppdaterte data.

Øyvind



-------- Original Message --------
Subject: Re: [NUUG kart] Adresser
Local Time: 17 May 2017 10:04 PM
UTC Time: 17 May 2017 20:04
From: lists at 0v.no
To: kart at nuug.no

Relatert til adressenodene så har jeg lurt på hvorfor det står "Please
do not merge the address node into the building outline." på wikien. [1]

Gir ikke det mening å legge adressen på bygningen? Det er jo som regel
en diskret bygning som har adressen.

Nå kan fort bli, alle kontorer, butikker, amenities med en adresse, en
adressenode OG en adresse på bygningen.


Ps: Gratulerer med dagen 🇳🇴

[1] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Addresses


--
--
Fredrik Lindseth
http://www.openstreetmap.org/user/FredrikLindseth

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170518/9882f0af/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list