[NUUG kart] Kystverkets fyrliste

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Sun Nov 5 12:48:41 CET 2017


Jeg tror de fleste fyrene allerede er importert, men jeg har sett at en del
ikke har blitt helt riktig.
* En del fyr rendres ikke i som de skal i OpenSeaMap fordi sektornummer
ikker er brukt i taggingen. Selv om fyret bare har én sektor skal fyret
tagges med sektornummer: seamark.light.1.colour etc. Dette gjelder mange av
de største fyrstasjonene.
* En del seamark.light.#.range (rekkevidde) stemmer ikke med listen fra
Kystverket
* Plasseringen kan fyret er ikke alltid helt nøyaktig
* Noen lykter og lanterner mangler

Om noen er interessert i å gjøre QA og oppdatere så kan Kystverkets fyr og
lykter lastes ned her:
 https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/
WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
<https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS>
Dette er en WFS-tjenste, så man må laste ned via QGIS eller tilsvarende.
Det er NLOD-lisens.

Her er fyr og lykter ferdig nedlastet, om noen er interessert (dessverre er
sektorene vanskelig å bruke - PDF-listen i første mail er bedre):
https://drive.google.com/drive/folders/0B5yINvV1jZDGS25jY1FJbjJfNE0
Det kan være lurt å legge in OpenSeaMap stilsett og objektmal i JOSM.

Her er noen nyttige overlays til bruk i JOSM:
OpenSeaMap: tms[18]:http://tiles.openseamap.org/seamark/{zoom}/{x}/{y}.png
Kystverkets WMS: wms_endpoint:https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/
nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Sjøkartene: wms:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=all&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Ellers web-kart her:
OpenSeaMap: http://map.openseamap.org
Kystverkets kart: https://kart.kystverket.no (velg laget Farled og
merker->Navigasjonsinstallasjoner)

Jeg planlegger en import av alle sjømerkene. Kommer tilbake med et forslag.

31. oktober 2017 kl. 15:21 skrev Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Husk å sjekk for eksisterende fyr, og kun ta de som ikke ligger inne
> da.
>
> Det ligger en del duplikater i osm, bla pga importer. Det bør man
> unngå. Flyplasser, som ble nevnt tidligere i dag er et godt eksempel.
>
> -Sverre
>
>
>
> On Tue, 2017-10-31 at 15:07 +0100, Peter Bremer wrote:
> > Jeg fant denne siden http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/F
> > yr-og-merker-/Fyrlista/ med koordinater og navn til (alle?) norske
> > fyr.
> >
> > Er det noen som har sett på om det er mulig å importere disse i OSM?
> >
> > Peter
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171105/55fd1007/attachment.html 


More information about the kart mailing list