[NUUG kart] QGIS Norge årsmøte

Antonio Armas Diaz antonio.armas.diaz at norkart.no
Tue Nov 21 13:56:27 CET 2017


Hallo,

Velkommen til QGIS Norge sitt første årsmøte tirsdag 12. desember!

Tusen takk til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for å gi oss muligheten til å treffes hos dem :)!

Adresse: SSB i Oslo, Akersveien 26.
Tid: Fra 14:00 til 17:00

Agenda finnes på www.qgis.no<http://www.qgis.no>
De som eventuelt har egne forslag til Agenda eller ønsker holde et innlegg/demo bes meddele dette innen 28. november.
Registreringsskjema:  https://goo.gl/forms/0HMmwXWojNCplmco1


Vennlig hilsen

Antonio Armas Díaz
GIS og FME konsulent
Antonio.armas.diaz at norkart.no<mailto:Antonio.armas.diaz at norkart.no>
+47 936 33 308


[cid:image001.png at 01D362D0.856D9FB0]

Havnegata 9
Postboks 1261
N- 7462 Trondheim
+47 67 55 14 00
norkart.no<http://www.norkart.no>
Følg oss på:

[cid:image002.png at 01D24A22.FE362330]<https://www.linkedin.com/company/norkart-as?trk=biz-companies-cym>    [cid:image003.png at 01D24A22.FE362330] <https://www.facebook.com/pages/Norkart/302177833205128>     [cid:image004.png at 01D24A22.FE362330] <https://twitter.com/Norkart>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171121/a1770774/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4592 bytes
Desc: image001.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171121/a1770774/attachment-0004.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 544 bytes
Desc: image002.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171121/a1770774/attachment-0005.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 492 bytes
Desc: image003.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171121/a1770774/attachment-0006.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.png
Type: image/png
Size: 529 bytes
Desc: image004.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171121/a1770774/attachment-0007.png 


More information about the kart mailing list