[NUUG kart] Personopplysninger i barnhagefakta

Tor torsm.news at gmail.com
Sat Jul 21 23:40:42 CEST 2018


Når vi legger personopplysninger inn i OSM, er det OSMF som blir behandlingsansvarlig og må kunne dokumentere at det foreligger hjemmel til å behandle opplysningene. Siden det her ikke er snakk om sensitive personopplysninger, er samtykke antakelig tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen, men den nye personvernlovgivningen stiller strenge krav til hva som er et gyldig samtykke: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/samtykke/. Som sagt stiller jeg meg tvilende til at det er mange av de barnehageansatte som har gitt et informert og spesifikt samtykke til at opplysninger om dem registreres i OSM. Jeg mener det enkleste og beste vil være om telefonnr. og e-postadresser utelates fra denne importen. Vel, nå har jeg sagt mitt om denne saken.

Tor

> 21. jul. 2018 kl. 22:30 skrev Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com>:
> 
> Hei Tor, jeg ser poenget ditt, kan du ta det opp med data at udir.no ? Jeg har stort sett fått rask og grei respons derfra.
> 
> Vi gjør ingenting tilgjengelig i OSM som ikke allerede ligger på: http://barnehagefakta.no så jeg er enig med Petter og Jan T at dette er barnehagenes/kommunen sitt valg.
> 
> -- 
> Øystein Bjørndal
> 
>> On 21 Jul 2018, at 17:22, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
>> 
>> Det er jo opne data som alle kan bruke, så då må kvar kommune hente inn godkjenning før dei sender dette vidare til Udir.
>> 
>> Jan T
>> 
>> 
>> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Tor <torsm.news at gmail.com>
>> Sent: 21 July 2018 14:10
>> To: Petter Reinholdtsen; kart at nuug.no
>> Subject: Re: [NUUG kart] Personopplysninger i barnhagefakta
>> 
>>> 21. jul. 2018 kl. 12:33 skrev Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
>>> 
>>> At de velger å legge ut privatadresser og -mobilnummer som rollekontaktpunkt, får stå
>>> for deres regning.
>> 
>> Ja, men hva vi legger inn i OSM er nok vårt ansvar. Det er neppe noen av de barnehageansatte som har gitt et informert og spesifikt samtykke til å registreres i OSM-databasen.
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo ...
>> lists.nuug.no
>> kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon About kart
>> 
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180721/4c8d5503/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list