[NUUG kart] Personopplysninger i barnhagefakta

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sun Jul 22 19:25:51 CEST 2018


Trenger vel ikke ha det med i OSM?
Lite relevante data som gir en ekstra vedlikeholdsbyrde?
Helt uavhengig av GDPR, om det er greit, tillatt, moralsk riktig eller ikke.


2018-07-21 23:40 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

> Når vi legger personopplysninger inn i OSM, er det OSMF som blir
> behandlingsansvarlig og må kunne dokumentere at det foreligger hjemmel til
> å behandle opplysningene. Siden det her ikke er snakk om sensitive
> personopplysninger, er samtykke antakelig tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag
> for behandlingen, men den nye personvernlovgivningen stiller strenge krav
> til hva som er et gyldig samtykke: https://www.
> datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-
> behandlingsgrunnlag/samtykke/. Som sagt stiller jeg meg tvilende til at
> det er mange av de barnehageansatte som har gitt et informert og spesifikt
> samtykke til at opplysninger om dem registreres i OSM. Jeg mener det
> enkleste og beste vil være om telefonnr. og e-postadresser utelates fra
> denne importen. Vel, nå har jeg sagt mitt om denne saken.
>
> Tor
>
> 21. jul. 2018 kl. 22:30 skrev Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com>:
>
> Hei Tor, jeg ser poenget ditt, kan du ta det opp med data at udir.no ? Jeg
> har stort sett fått rask og grei respons derfra.
>
> Vi gjør ingenting tilgjengelig i OSM som ikke allerede ligger på:
> http://barnehagefakta.no så jeg er enig med Petter og Jan T at dette er
> barnehagenes/kommunen sitt valg.
>
> --
> Øystein Bjørndal
>
> On 21 Jul 2018, at 17:22, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
>
>
> Det er jo opne data som alle kan bruke, så då må kvar kommune hente inn
> godkjenning før dei sender dette vidare til Udir.
>
>
> Jan T
>
>
>
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Tor <
> torsm.news at gmail.com>
>
> Sent: 21 July 2018 14:10
>
> To: Petter Reinholdtsen; kart at nuug.no
>
> Subject: Re: [NUUG kart] Personopplysninger i barnhagefakta
>
>
> 21. jul. 2018 kl. 12:33 skrev Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
>
>
> At de velger å legge ut privatadresser og -mobilnummer som
> rollekontaktpunkt, får stå
>
> for deres regning.
>
>
> Ja, men hva vi legger inn i OSM er nok vårt ansvar. Det er neppe noen av
> de barnehageansatte som har gitt et informert og spesifikt samtykke til å
> registreres i OSM-databasen.
>
> _______________________________________________
>
> kart mailing list
>
> kart at nuug.no
>
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo ...
>
> lists.nuug.no
>
> kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert
> informasjon About kart
>
>
> _______________________________________________
>
> kart mailing list
>
> kart at nuug.no
>
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20180722/2636f642/attachment.html 


More information about the kart mailing list