[NUUG kart] NSR importert i OSM

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Mon Apr 8 14:54:27 CEST 2019


Vi som har planlagt importen har vært opptatt av akkurat de samme
spørsmålene. Det har selvfølgelig blitt tatt en diff og det er brukt mye
tid på å sjekke den grundig. Resultatet av sammenligningen var at NSR var
bedre enn OSM. Det er sikkert noen busstopp som nå har fått en dårligere
plassering, men de aller fleste busstopp har fått mye bedre koordinater og
navn, og vi har nå over 3 ganger så mange busstopp som før. Det store
flertallet av eksisterende busstopp stammet fra tidligere importer og hadde
meget vekslende kvalitet. Dessverre hadde mange av de busstoppene som var
lagt inn manuelt også dårlige koordinater, sannsynligvis fordi Bing var
brukt som kilde.

Når dette er sagt er det fremdeles mange busstopp som bør flyttes noen
meter, samt noen som bør fjernes. Det er f.eks. noen kjente svakheter i
Oppland. Etter hvert som busstoppene blir oppdatert i NSR vil de bli
oppdatert i OSM og dermed få fortløpende forbedringer. Dersom man manuelt
flytter på dem i OSM vil de *ikke* bli flyttet tilbake senere basert på NSR
(og det er ikke nødvendig å melde fra til Entur).

Importen er gjort akkurat slik den var beskrevet i importplanen etter lange
diskusjoner på forumet og i andre kanaler, og med melding til denne
mail-listen. Både nye og gamle data ble lagt ut i filer slik at alle kunne
sjekke. Flere brukere sjekket og rapporterte tilbake, og alle anbefalte å
gjennomføre importen fordi den i sum ville gi et bedre resultat. Vi har
ikke importert Troms og Trøndelag ennå fordi kvaliteten foreløpig er for
dårlig der.

/NKA

man. 8. apr. 2019 kl. 11:13 skrev Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no>:

>
> Det er svært lite bra at man gjør det. Dette trodde jeg det generelt
> var enighet om at vi ikke skulle gjøre.
>
> Her har vi antakelig mistet mye verdifulle data. Det er greit å
> oppdatere det som tidligere er importert, men det som er lagt inn
> manuelt må man være forsiktig med. Og det som er flyttet eller endret
> på etter tidligere importer bør man være forsiktig med å slette/skrive
> over.
>
> Om en holdeplass f.eks. ligger feil og noen retter det, så blir det nå
> ødelagt. Og det undergraver jo hele konseptet til OSM, hvor brukerne
> kan oppdatere kartdataene.
>
> Kanskje man før denne importen burde tatt en diff og sjekket hva som er
> riktig?
>
> -Sverre
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190408/3b7e1d97/attachment.htm 


More information about the kart mailing list