[NUUG kart] Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Tue Apr 23 16:04:40 CEST 2019


Hei,

Programmet som NKA lagde for å konvertere Enturs stoppestedsdata til OSM-data har en del smarte triks som gjør at jeg har kunnet følge med på endringer som har blitt gjort av andre brukere etter import-tilfellet. Dette har hjulpet meg å finne en rekke småfeil i NSR som jeg nå har tatt vare på.

Jeg merker meg også at det vil være en liten mismatch mellom OSM og NSR fordi bus_stop plasseres på skur eller transportskiltet i OSM, men i NSR bruker vi posisjonen til selve påstigningspunktet mellom veinett og kjøretøy. Dette kan gi en avviksradius på ca 1-3 m mellom OSM og NSR i de fleste tilfeller.

Uansett, takk til Belarnion, CallMeDinsdale, Christian Madsen, FredrikLindseth, Gazer75, Kristoffer_hh, M E Menk, Odd-Arne ahle Ertzeid, Peter Bremer, Skippern, Storm4, SverigeFan, km2bp, niikoo og scai som har rettet stoppesteder i det siste.

Jeg har en idé om å følge opp endringer månedsvis, også tror jeg NKA har en plan om å oppdatere fra NSR kvartalsvis fra NSR til OSM (da skal ikke endringer utført av OSM-bidragsytere overskrives, i hvert fall ikke posisjon).

Et notat om navn bare: Det er fylkeskommunenes ansvar å bestemme navn på stoppestedene. Dette er ikke alltid i sync med hva kommuner og vegvesen finner på å skilte med på stoppestedene. Dette kan være et problem, men det er i sånne fall noe som fylkeskommune, transportoperatører og vegeier må finne ut av. Min anbefaling er å holde seg til NSR sine data, da det er det eneste fullstendige registeret man kan lene seg på.

Hvis jeg finner at navn endres i OSM så tar jeg naturligvis opp dette med fylkeskommunene.Johan Wiklund
Dataforvalter

[cid:image001.png at 01D3499C.B2E78700]
Et samlet kollektiv-Norge
www.entur.org<http://www.entur.org/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190423/39bf59d0/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 2793 bytes
Desc: image001.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190423/39bf59d0/attachment.png 


More information about the kart mailing list