[NUUG kart] Fakta på bakken vs. fakta i registeret (Was: Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM)

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Wed Apr 24 14:38:26 CEST 2019


Det prinsippet at me skriver det som er fysisk i OSM framfor det som står i
papir er eit prinsipp som gir rom for avvik. Grunnen til at dette
prinsippet blei innført var at det enkelte plasser var to eller fleire
offisielle skrivemåter for vegnavn fra forskjellige myndigheter som hevdet
same eigerskap over området. Det var faktisk eit prinsipp me gikk bort fra
når me hadde ein gjennomgang på gatenavn i Bergen samen med kommunen og
språkrådet. Skilt blei ikkje bytta ut når skrivemåten på navn blei endra så
ein hadde gater med tre, fire forskjellige skrivemåter på forskjellige
skilt gjennom gata. Så etter at me hadde gått gjennom lista over gatenavn
og oppdatert denne for kommunen med litt rettskrivingar blei det bestemt at
denne skulle brukes i OSM over dei skilta som sto der. Det er mulig å gjøre
tilsvarende for busstopper. Så lenge kommunene og vegvesenet som setter opp
busstopp er einig i å følge NKA og har bare ikkje oppdatert skilta enda så
kan det godt brukes i OSM. I dag så er det vel mulig å ha forskjellige
skilt på kvar side av vegen og noko anna som dukkar opp på
informasjonsjermer på bussen eller i rutehefter. Så det er ikkje alltid så
lett å sei kva som er riktig "on the ground" heller.

Knut

ons. 24. apr. 2019 kl. 13:29 skrev Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>:

> Vi er Entur der ja J
>
>
>
> Vi bruker bare veinettet fra OSM, det er OSM som bruker våre data i denne
> importen, og det er NKA som har lagd importen, ikke Entur. Enturs har ingen
> behov for hva som ligger på highway=bus_stop i OSM, men vår målsetning er å
> underlette for kollektivtransport i Norge – så av den grunn virker vi for å
> gi entydighet i all kollektivtrafikkinformasjon, og det eneste entydige
> punktet i stoppestedsdata er nå NSR.
>
>
>
> /johan
>
>
>
> *From:* Sverre Didriksen [mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no]
> *Sent:* onsdag 24. april 2019 13.24
> *To:* Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>; kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] RE: RE: RE: RE: Fakta på bakken vs. fakta i
> registeret (Was: Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM)
>
>
>
> Er litt usikker på hvem du mener når du skriver "vi", om det er Entur
> eller osm.
>
>
>
> Jeg var av den oppfatning av at turplanleggeren brukte data direkte fra
> osm, men det er kankje feil?
>
>
>
> Jeg har tittet litt på spec for busstopp. I tillegg til name brukes
> ref_name. Er det en ide at name matcher skilt og at ref_name har offisielt
> navn? Beskrivelsen til ref_name er slik: Name which is used in Internet
> timetables, usually a combination of bus stop name and city name
>
>
>
> -Sverre
>
>
>
>
>
> On Wed, 2019-04-24 at 10:55 +0000, Wiklund Johan wrote:
>
> 1)     Det er eksplisitte regler for at stopp ikke skal ha to navn, så vi
> kommer ikke til å innføre slike ordninger J
>
> 2)     Den er grei. Entur har ingen forhold til hva som legges inn i OSM,
> vi bare følger opp endringer for å få med oss crowdsourcet informasjon.
>
>
>
> *From:* Sverre Didriksen [mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no
> <sverre.didriksen at usit.uio.no>]
> *Sent:* onsdag 24. april 2019 12.43
> *To:* Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>; kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] RE: RE: RE: Fakta på bakken vs. fakta i
> registeret (Was: Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM)
>
>
>
> 1) Som det ble nevnt her tidligere så er det heller ikke så lett når det
> står "Gå til stopp Gamle Hunstadsenteret" når det ikke er noe stopp som
> er skiltet med det navnet. Om man bruker begge så må man jo være litt smart
> med formuleringen. Jeg tror f.eks. at "Gå til stopp Gamle Hunstadsenteret
> / Hunstad ungdomsskole" er mye bedre.
>
> 2) Vi trenger ingen oversikt på skilting. Vi bruker osm til det. Når man
> ser at noe ikke riktig i osm så endrer man det der, direkte.
>
>
>
> For de holdeplassene med differanse mellom skilt og offisielt korrekt navn
> så mener jeg fremdeles at bruk av både name og official_name er rett
> løsning.
>
>
>
> -Sverre
>
>
>
>
>
> On Wed, 2019-04-24 at 10:26 +0000, Wiklund Johan wrote:
>
> Det er litt interessant fordi det vil gi innvirkning på hvordan data i OSM
> må følges opp, men uansett så kommer jeg å gjøre mitt beste for å vareta
> alle slike navn-konflikter, samt følge opp hovedproblemet med SVV etc.
>
>
>
> Vi kan ikke vise skiltet navn fordi:
>
>   1) det hadde vært veldig rart («gå til stopp A som det står B på»)
>
>   2) det finnes ingen lister eller oversikter på skilting (hva jeg vet – i
> hvert fall ikke nasjonalt register).
>
>
>
> /Johan
>
>
>
> *From:* Sverre Didriksen [mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no
> <sverre.didriksen at usit.uio.no>]
> *Sent:* onsdag 24. april 2019 11.01
> *To:* Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>; kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] RE: RE: Fakta på bakken vs. fakta i registeret
> (Was: Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM)
>
>
>
> Det er forsåvidt lite interessant for osm hvor feilen ligger.
>
>
>
> Er enig med Peter Bremer og Petter Reinholdtsen. Name bør samsvare med hva
> som faktisk er skiltet på stedet, og så kan official_name inneholde det som
> er riktig. Det er jo ikke bra at kartet viser noe annet enn det som står på
> skiltet. Det gir jo også problemer. Kanskje løsningen til Entur kan vise
> begge når det er differanse mellom disse? Både riktig navn og hva som er
> skiltet. Det hadde jo vært det beste. Da vil brukerne lettere finne frem.
>
>
>
> -Sverre
>
>
>
> On Wed, 2019-04-24 at 08:41 +0000, Wiklund Johan wrote:
>
> Det vet man ikke :(
>
>
>
> Som sagt, dette er en feil som kommer fra samspillet (eller mangelen
> derpå) mellom vegeier og kollektivtrafikkansvarlige.
>
>
>
> /johan
>
>
>
> *From:* Peter Bremer [mailto:peter.bremer at gmail.com
> <peter.bremer at gmail.com>]
> *Sent:* onsdag 24. april 2019 10.37
> *To:* Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>
> *Cc:* kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] RE: Fakta på bakken vs. fakta i registeret
> (Was: Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM)
>
>
>
> Er dette ikke hva "official_name" er for? "Name" skal være verifiserbar
> til stedet, og det betyr altså navnet på skiltet, selv om skiltet er feil.
>
>
>
> Hvordan finner en turist holdeplassen Gamle Hunstadsenteret når det står
> Hunstad ungdomsskole på selve holdeplassen? Hvordan vet en som ønsker å
> oppdatere kartet at Hunstad ungdomsskole er "feil" og ikke bare det nye
> navnet?
>
>
>
> On Wed, Apr 24, 2019 at 9:45 AM Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>
> wrote:
>
> Jeg vet det ikke er i tråd med OSM og jeg syns det er riktig at OSM endrer
> navn til det som står på skilter - siden det lar meg notere et avvik i navn
> som kan sendes til fylkeskommuner - men det kan være et problem når:
> - Navn på skilt er feil, men vei-eier ikke retter opp skiltet
> - Navn på stopp i OSM ikke samsvarer med reiseplanleggere etc.
> NSR er litt mer dynamisk enn skiltopphenging så det kan også hende at
> skiltendringer er noe som følger NSR i fotsporene. Spesielt om det gjelder
> holdeplassnavn som gjengis på rutetabeller (skikkelig skilting og foliering
> er jo litt mer permanent enn arkene som ligger i de små oppslagskassene).
>
> Vi får bare se hvordan det går seg til over tid. Hittil var det bare et
> stopp som hadde fått nytt navn i OSM:
> https://www.openstreetmap.org/node/5335747922
>
> /Johan
>
>
> -----Original Message-----
> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
> Petter Reinholdtsen
> Sent: tirsdag 23. april 2019 19.11
> To: kart at nuug.no
> Subject: [NUUG kart] Fakta på bakken vs. fakta i registeret (Was:
> Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM)
>
>
> Godt jobbet med import av stoppesteder.  Veldig flott å se. :)
>
> Men...
>
> [Johan Wiklund]
> > Et notat om navn bare: Det er fylkeskommunenes ansvar å bestemme navn
> > på stoppestedene. Dette er ikke alltid i sync med hva kommuner og
> > vegvesen finner på å skilte med på stoppestedene. Dette kan være et
> > problem, men det er i sånne fall noe som fylkeskommune,
> > transportoperatører og vegeier må finne ut av. Min anbefaling er å
> > holde seg til NSR sine data, da det er det eneste fullstendige
> > registeret man kan lene seg på.
>
> Denne anbefalingen er ikke helt i tråd med et av grunnreglene i OSM,
> nemlig at fakta på bakken er det som gjelder, se
> <URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disputes#On_the_Ground_Rule >.
>
> Hvis det er avvik mellom NSR og skilt på stedet, så skal skilt på stedet
> gjengis i OSM, med mindre lokalbefolkningen ignorerer det som står på
> skiltene.
>
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
>
>
>
> kart mailing list
>
>
>
> * <kart at nuug.no>*
>
> *kart at nuug.no <kart at nuug.no>*
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> * <https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>*
>
> *https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart <https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>*
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
>
> kart mailing list
>
> * <kart at nuug.no>*
>
> *kart at nuug.no <kart at nuug.no>*
>
>
>
>
>
>
>
> * <https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>*
>
> *https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart <https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>*
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
>
> kart mailing list
>
> <kart at nuug.no>
>
> *kart at nuug.no <kart at nuug.no>*
>
>
>
>
>
> <https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>
>
> *https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart <https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart>*
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190424/0e7783c1/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list