[NUUG kart] Fakta på bakken vs. fakta i registeret (Was: Stoppesteder som har blitt oppdatert i OSM)

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Wed Apr 24 18:19:20 CEST 2019


Og bare så det ikke skal være noen misforståelse: Alle kan selvfølgelig
endre busstopp i OSM som de vil. Oppdateringsprogrammet nsr2osm vil ikke
"overskrive" busstopp som har blitt flyttet eller fått endret navn i OSM,
men vil la slike busstopp ligge i fred.

Om det er et ønske så kan jeg for de busstopp som har fått endret name i
OSM la programmet legge til official_name fra NSR slik at begge navn kommer
med og blir søkbare. Jeg ville foretrekke official_name fremfor ref_name
fordi official_name er søkbar i Nominatim og er brukt også utenfor Tyskland.

Jeg ser ellers at det løpende blir gjort mange forbedringer i NSR. Bare i
går ble 70 busstopp flyttet (litt) eller fikk nytt navn, 3 ble slettet og 2
nye lagt til.

/NKA
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20190424/83f0e9b8/attachment.htm 


More information about the kart mailing list