[NUUG kart] Vedlikeholdsvei i park

Arne Johannessen arne at thaw.de
Wed Nov 27 20:13:31 CET 2019


Peter Bremer <peter.bremer at gmail.com> wrote on 19 November:
> 
> Mange (større) byparker har asfaltert en del av stiene sånn at vedlikeholdsbiler kan kjøre på dem. Slike stier er helt tydelig først og fremst ment for gående, men det er også enkelt å se at en bil kan kjøre på dem.

Stier som er bredt nok for å kjøre på med bil bør tagges som "track":

    highway=track + surface=asphalt + tracktype=grade1

I mange byer blir slike stier mye brukt av syklister. Der dette er lovlig, er ofte "cycleway" et bedre valg:

    highway=cycleway + surface=asphalt + width=*

Hvis det derimot er åpenbart at stien er ikke ment for å kjøre på, f. eks. pga. skilt, trapper eller svake broer, så blir det "footway" i steden:

    highway=footway + surface=asphalt + width=*

Husk da å legge til surface=unpaved til stier som ikke er asfaltert, slik at forskjellen kan brukes av rendereren. :)


> Hva synes dere? highway=pedestrian, highway=footway, eller highway=service?

highway=pedestrian bør bare brukes der skilt 548 Gågate er satt opp. Dette impliserer motor_vehicle=no.

highway=service bør generelt sett bare brukes på korte eller mindre viktigere tilkomstveier til f. eks. hus, parkeringsplasser mm. Poenget med "service" er at tilkomst med bil er hovedformålet med veien. Det hender nok at slike veier finnes i byparker, men dette er vel forholdsvis sjelden.


-- 
Arne Johannessen
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Arne_Johannessen>More information about the kart mailing list