[NUUG kart] Vedlikeholdsvei i park

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Wed Nov 27 23:02:07 CET 2019


Ver så snill å halde highway=track borte frå  slike ting. Dette er primært vegar på gardsbruk der traktor køyrer, eller andre dårlege vegar som vanlege bilar ikkje kan bruke. Ser eg slike andre stader så blir dei bytta ut.
Dette er ein tag som er misbrukt over alt etter mi meining. Private og kommunale grusvegar som er tagga som track osv. Å kalle ein asfaltert veg for track blir jo heilt feil om ein ser på wiki.

Ein må jo slutte å kalle svært mange vegar for highway=cycleway/footway om ein skal vurdere slik. Er jo mange som er lov å køyre på for å komme til eigedomar osv.

Kommunale køyretøy vil jo køyre på det meste for å vedlikehalde ting så ein kan ikkje tagge det som er mulig, men det som vegen er laga for normalt.

Jan T
________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Arne Johannessen <arne at thaw.de>
Sent: 27 November 2019 20:13
To: NUUGs kartliste <kart at nuug.no>
Subject: Re: [NUUG kart] Vedlikeholdsvei i park

Peter Bremer <peter.bremer at gmail.com> wrote on 19 November:
>
> Mange (større) byparker har asfaltert en del av stiene sånn at vedlikeholdsbiler kan kjøre på dem. Slike stier er helt tydelig først og fremst ment for gående, men det er også enkelt å se at en bil kan kjøre på dem.

Stier som er bredt nok for å kjøre på med bil bør tagges som "track":

    highway=track + surface=asphalt + tracktype=grade1

I mange byer blir slike stier mye brukt av syklister. Der dette er lovlig, er ofte "cycleway" et bedre valg:

    highway=cycleway + surface=asphalt + width=*

Hvis det derimot er åpenbart at stien er ikke ment for å kjøre på, f. eks. pga. skilt, trapper eller svake broer, så blir det "footway" i steden:

    highway=footway + surface=asphalt + width=*

Husk da å legge til surface=unpaved til stier som ikke er asfaltert, slik at forskjellen kan brukes av rendereren. :)


> Hva synes dere? highway=pedestrian, highway=footway, eller highway=service?

highway=pedestrian bør bare brukes der skilt 548 Gågate er satt opp. Dette impliserer motor_vehicle=no.

highway=service bør generelt sett bare brukes på korte eller mindre viktigere tilkomstveier til f. eks. hus, parkeringsplasser mm. Poenget med "service" er at tilkomst med bil er hovedformålet med veien. Det hender nok at slike veier finnes i byparker, men dette er vel forholdsvis sjelden.


--
Arne Johannessen
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Arne_Johannessen>

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20191127/0639326c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list