[NUUG kart] Vedlikeholdsvei i park

Arne Johannessen arne at thaw.de
Fri Nov 29 23:29:19 CET 2019


N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
> 
> Ver så snill å halde highway=track borte frå  slike ting. Dette er primært vegar på gardsbruk der traktor køyrer, eller andre dårlege vegar som vanlege bilar ikkje kan bruke. Ser eg slike andre stader så blir dei bytta ut.

Du får gjøre som du vil. Men vennligst vær litt forsiktig med å "bytte ut" uten å være kjent med de faktiske forholdene på stedet. Bare det at du ikke er kjent med taggingen betyr ikke at noe er feil.


> Dette er ein tag som er misbrukt over alt etter mi meining. Private og kommunale grusvegar som er tagga som track osv.

Der er vi nok enig.


> Å kalle ein asfaltert veg for track blir jo heilt feil om ein ser på wiki.

Nei, avgjort ikke. Wiki'en nevner faktisk byparker som eksempel for "track". Som sagt blir det tracktype=grade1 hvis den er asfaltert. I utmark er slikt sjelden i Norge, men det er helt vanlig ellers i Europa. Og i innmark og tettsteder finnes dette også her i landet her og der.


> Ein må jo slutte å kalle svært mange vegar for highway=cycleway/footway om ein skal vurdere slik. Er jo mange som er lov å køyre på for å komme til eigedomar osv.

"highway=cycleway + access=yes" kan være løsningen der ("track" ville vært feil for tilkomst til boliger). Men vær obs på at det er vanligvis ikke mulig å route biler langs slike strekninger. Er strekningen lenger en omtrent 50 meter, bør "highway=residential" eller "highway=service" vurderes.


> Kommunale køyretøy vil jo køyre på det meste for å vedlikehalde ting så ein kan ikkje tagge det som er mulig, men det som vegen er laga for normalt.

Enig. Jeg forstod det slik at stiene Peter mente var nettopp lagt for vedlikehold av parkene, men det er mulig jeg misforsto dette. Som sagt: Hvis det er tydelig at stien er ikke ment for å kjøre på, så bør den tagges som "footway" her.

Hilsen,
Arne


-- 
Arne Johannessen
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Arne_Johannessen>More information about the kart mailing list