[NUUG kart] Nye vegnummer

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Thu Oct 17 15:17:46 CEST 2019


Vegvesenet har nå gjennomført de aller fleste endringene av vegnummer, selv
om ikke alle skiltene er skiftet ennå (en del er tapet over). NVDB er
oppdatert. Her er et forslag til hvordan vi kan få oppdatert ref=* i OSM:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=67536

Om vi skal få gjort dette før fylkesgrensene endres etter jul så behøves
nok en dugnad. Det er bare å melde seg. 1-2 fylker hver så er dette gjort.

En sak vi bør bestemme er om alle fylkesveier med 2/3-sifret vegnummer nå
bør bli highway=primary, mens 4-sifret blir highway=secondary. Det ser
riktig ut for meg, i og med at de nye 2/3-sifrede fylkesveiene sammen med
riksveiene danner et naturlig nettverk av hovedveier. Den gamle regelen var
at fylkesveier som var riksveier før reformen i 2010 ble primary (de er
skiltet), de andre ble secondary. De fleste 3-sifrede fylkesveier er
skiltet, men ikke alle.

Geir Ove: Har du mulighet til å kjøre en ny runde med Elveg, slik at vi
ikke fortsetter å importere gamle vegnummer? Fint å ha en siste batch med
de gamle kommunegrensene før jul, siden importen frem til nå er gjort etter
den gamle inndelingen. Jeg har lagt inn en PR på Github med noen forslag,
blant annet skille primary/secondary.

/NKA
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20191017/19be663b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list