[NUUG kart] Nye vegnummer

Tor torsm.news at gmail.com
Thu Oct 17 19:06:04 CEST 2019> 17. okt. 2019 kl. 15:17 skrev NKA mapper <nkamapper at gmail.com>:
> 
> En sak vi bør bestemme er om alle fylkesveier med 2/3-sifret vegnummer nå bør bli highway=primary, mens 4-sifret blir highway=secondary. Det ser riktig ut for meg, i og med at de nye 2/3-sifrede fylkesveiene sammen med riksveiene danner et naturlig nettverk av hovedveier. Den gamle regelen var at fylkesveier som var riksveier før reformen i 2010 ble primary (de er skiltet), de andre ble secondary. De fleste 3-sifrede fylkesveier er skiltet, men ikke alle.

Jeg støtter forslaget ditt. Regelen vil være enkel å følge og det blir sammenheng i hovedvegnettet i OSM.More information about the kart mailing list