[NUUG kart] Nye vegnummer

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sat Oct 26 10:40:28 CEST 2019


Jeg fant problemet. Det var essensielt det samme som jeg støtte på forrige
gang, man hadde glemt:

https://www.mail-archive.com/kart@nuug.no/msg03415.html

Det ser ut som om kartverket dumpet FYBA til github for 5 år siden, men har
fortsatt utviklingen internt siden, og de SOSI-filene de publiseres nå
støtter ikke uten modifikasjoner av biblioteket på github.

Jeg endte opp med dette scriptet som tar bort Byte-order-mark og endrer
tegnest fra UTF-8 til ISO-8859-10 (som skal være feilskrevet "ISO8859-10" i
SOSI-filer):

#! /bin/bash

set -e

cd /home/gom/kartdata/Elveg_2019_09_25

for mun in ????; do
  echo $mun
  # Remove byte order mark (BOM)
  mv $mun/${mun}Elveg.SOS $mun/${mun}Elveg.BOM
  sed '1s/^\xEF\xBB\xBF//' <$mun/${mun}Elveg.BOM >$mun/${mun}Elveg.noBOM
  iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-10 $mun/${mun}Elveg.noBOM |
    sed 's/TEGNSETT UTF-8/TEGNSETT ISO8859-10/' >
$mun/${mun}Elveg.converted
  mv $mun/${mun}Elveg.converted $mun/${mun}Elveg.SOS
done

Måten filene er pakket på har vært endret mange ganger, med flere nivåer
med zip-filer inni hverandre. For at elveg_all.sh skal fungere med siste
dump kreves litt manuell omstrukturering, slik at den får som parameter et
katalognavn, der katalogen inneholder 0101Elveg.zip, 0104Elveg.zip, etc. I
praksis vil det med siste dump si å pakke ut zip-fila inne i en katalog,
pakke ut alle zip-filene som da blir pakket ut, og så (hvis man vil) slette
alle filer i katalogen som inneholder "adresse".


On Fri, Oct 25, 2019 at 12:47 PM Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:

> Har du kjørt sosi2osm først? Det ser ut om dette steget har kommet for
> sent i README.md på https://github.com/osmno/elveg2osm. Sosi2osm må
> kjøres før elveg2osm. Sosi2osm konverterer SOSI-filer (som ikke er
> XML-filer) til OSM-filer (som er XML-filer). Jeg ser ikke helt fra
> feilmeldingen hva osmapis prøver å laste, men den prøver å bruke ET til å
> parse OSM-fil, og får beskjed allerede på første linje og første tegn, om
> at den ikke finner noen XML-elementer. elveg2osm opererer på
> 1201Elveg_default.osm (+ fagdata fra andre filer) og hvis den ikke er ei
> XML-fil så vil du få ei slik feilmelding. Det er f.eks. mulig at sosi2osm
> har gitt ei feilmelding, og at 1201Elveg_default.osm inneholder feilmelding
> istedenfor OSM-data som skal være der.
>
> On Wed, Oct 23, 2019 at 10:15 PM Fredrik <lists at 0v.no> wrote:
>
>>
>> Jeg prøvde meg for å se om jeg kunne lage en osm-fil av ELVEGdataene,
>> men jeg møtte feilmeldingsveggen.
>>
>> Jeg oppdatere READMEen i osmno-forken her
>> https://github.com/osmno/elveg2osm, så nå har jeg har fått installert
>> alt det nødvendige, hentet veidata og så kjører jeg programmet på denne
>> måten
>>
>> python2 elveg2osm.py1201Elveg 1201
>>
>> Men så får jeg denne feilen
>>
>> ➜ elveg2osm (master) ✗ python2 elveg2osm.py 1201Elveg 1201
>> Traceback (most recent call last):
>>  File "elveg2osm.py", line 689, in <module>
>>   osmobj = ElvegOSM.load(osm_input)
>>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
>> line 1546, in load
>>   return cls.from_xml(fp.read())
>>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
>> line 2082, in from_xml
>>   data = ET.XML(data)
>>  File "<string>", line 125, in XML
>> cElementTree.ParseError: no element found: line 1, column 0
>>
>> Det virker rart at feilen skal være inni osmapis-pakken, så kanskje jeg
>> gjør noe feil eller har satt det opp feil?
>>
>>
>> Her er kodelinjene som feiler:
>>
>>
>> https://github.com/osmno/elveg2osm/blob/718abe9fe7b813de59f7f62783b0c80af91db704/elveg2osm.py#L689
>>
>>
>> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L1546
>>
>>
>> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L2082
>>
>>
>> Jeg hadde blitt lykkelig hvis noen finne ut hva som er problemet. Så får
>> vi litt ferske veidata!
>>
>>
>> Fredrik
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20191026/f5ffe18e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list