[NUUG kart] Nye vegnummer

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri Oct 25 12:47:36 CEST 2019


Har du kjørt sosi2osm først? Det ser ut om dette steget har kommet for sent
i README.md på https://github.com/osmno/elveg2osm. Sosi2osm må kjøres før
elveg2osm. Sosi2osm konverterer SOSI-filer (som ikke er XML-filer) til
OSM-filer (som er XML-filer). Jeg ser ikke helt fra feilmeldingen hva
osmapis prøver å laste, men den prøver å bruke ET til å parse OSM-fil, og
får beskjed allerede på første linje og første tegn, om at den ikke finner
noen XML-elementer. elveg2osm opererer på 1201Elveg_default.osm (+ fagdata
fra andre filer) og hvis den ikke er ei XML-fil så vil du få ei slik
feilmelding. Det er f.eks. mulig at sosi2osm har gitt ei feilmelding, og at
1201Elveg_default.osm inneholder feilmelding istedenfor OSM-data som skal
være der.

On Wed, Oct 23, 2019 at 10:15 PM Fredrik <lists at 0v.no> wrote:

>
> Jeg prøvde meg for å se om jeg kunne lage en osm-fil av ELVEGdataene,
> men jeg møtte feilmeldingsveggen.
>
> Jeg oppdatere READMEen i osmno-forken her
> https://github.com/osmno/elveg2osm, så nå har jeg har fått installert
> alt det nødvendige, hentet veidata og så kjører jeg programmet på denne
> måten
>
> python2 elveg2osm.py1201Elveg 1201
>
> Men så får jeg denne feilen
>
> ➜ elveg2osm (master) ✗ python2 elveg2osm.py 1201Elveg 1201
> Traceback (most recent call last):
>  File "elveg2osm.py", line 689, in <module>
>   osmobj = ElvegOSM.load(osm_input)
>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
> line 1546, in load
>   return cls.from_xml(fp.read())
>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
> line 2082, in from_xml
>   data = ET.XML(data)
>  File "<string>", line 125, in XML
> cElementTree.ParseError: no element found: line 1, column 0
>
> Det virker rart at feilen skal være inni osmapis-pakken, så kanskje jeg
> gjør noe feil eller har satt det opp feil?
>
>
> Her er kodelinjene som feiler:
>
>
> https://github.com/osmno/elveg2osm/blob/718abe9fe7b813de59f7f62783b0c80af91db704/elveg2osm.py#L689
>
>
> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L1546
>
>
> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L2082
>
>
> Jeg hadde blitt lykkelig hvis noen finne ut hva som er problemet. Så får
> vi litt ferske veidata!
>
>
> Fredrik
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20191025/d381e9a9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list