[NUUG kart] Nye vegnummer

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sun Oct 27 18:48:53 CET 2019


Det er ikke så vanskelig å få testet elveg2osm.py - det som er litt mer
innviklet er å få et fullt produksjonsmiljø. Den eneste grunnen til det er
at sosi2osm vel bare fungerer på linux, og det er nødvendig for å
konvertere SOSI-filene fra Elveg til noe elveg2osm.py kan lese.

I zip-filene under https://drive.google.com/open?id=
0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8 ligger filene XXXXElveg_default.osm. Dette er
SOSI-filene XXXXElveg.SOS direkte oversatt til OSM-format (XML) uten noen
form for konvertering av tagger. Så for å teste endringer i elveg2osm.py,
holder det å bruke disse som input og se på resultatet. Jeg har ikke
elveg2osm installert på en Windows-maskin, men jeg vet ikke om noe der som
ikke fungerer på Windows (og er det noe bør det være enkelt å fikse). Den
eneste avhengigheten er osmapis, og jeg har bare osmapis.py liggende i
samme katalog som elveg2osm.py.

On Sun, Oct 27, 2019 at 10:28 AM Nka Mapper <nkamapper at gmail.com> wrote:

> Flott, takk!
>
> Det stemmer at den ikke er testet pga mangel på testmiljø. Det står i
> PR’en.
>
>
>
>
> 27. okt. 2019 kl. 09:27 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>
> Nå har jeg fått kjørt gjennom Elveg-dumpen fra 2019-09-25. De ligger som
> før i en egen katalog under https://drive.google.com/open?id=
> 0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8.
> <https://drive.google.com/open?id=0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8>
>
> Jeg prøvde å bruke elveg2osm fra https://github.com/osmno/elveg2osm, men
> den fungerer ikke, og kan umulig ha vært testet. Feilen er i
> https://github.com/osmno/elveg2osm/commit/82a56efd726491b72cd60604a66c5667b3b0c77b
> :
>
> 168: + hp = int(elveg_tags.split("; ")[0])
>
> elveg_tags er her ikke en streng, men en dict, og da har den ingen
> split()-metode.
>
> Derfor er dataene laget med elveg2osm fra mitt repo (
> https://github.com/gomyhr/elveg2osm).
>
> On Sat, Oct 26, 2019 at 10:40 AM Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:
>
>> Jeg fant problemet. Det var essensielt det samme som jeg støtte på
>> forrige gang, man hadde glemt:
>>
>> https://www.mail-archive.com/kart@nuug.no/msg03415.html
>>
>> Det ser ut som om kartverket dumpet FYBA til github for 5 år siden, men
>> har fortsatt utviklingen internt siden, og de SOSI-filene de publiseres nå
>> støtter ikke uten modifikasjoner av biblioteket på github.
>>
>> Jeg endte opp med dette scriptet som tar bort Byte-order-mark og endrer
>> tegnest fra UTF-8 til ISO-8859-10 (som skal være feilskrevet "ISO8859-10" i
>> SOSI-filer):
>>
>> #! /bin/bash
>>
>> set -e
>>
>> cd /home/gom/kartdata/Elveg_2019_09_25
>>
>> for mun in ????; do
>>   echo $mun
>>   # Remove byte order mark (BOM)
>>   mv $mun/${mun}Elveg.SOS $mun/${mun}Elveg.BOM
>>   sed '1s/^\xEF\xBB\xBF//' <$mun/${mun}Elveg.BOM >$mun/${mun}Elveg.noBOM
>>   iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-10 $mun/${mun}Elveg.noBOM |
>>     sed 's/TEGNSETT UTF-8/TEGNSETT ISO8859-10/' >
>> $mun/${mun}Elveg.converted
>>   mv $mun/${mun}Elveg.converted $mun/${mun}Elveg.SOS
>> done
>>
>> Måten filene er pakket på har vært endret mange ganger, med flere nivåer
>> med zip-filer inni hverandre. For at elveg_all.sh skal fungere med siste
>> dump kreves litt manuell omstrukturering, slik at den får som parameter et
>> katalognavn, der katalogen inneholder 0101Elveg.zip, 0104Elveg.zip, etc. I
>> praksis vil det med siste dump si å pakke ut zip-fila inne i en katalog,
>> pakke ut alle zip-filene som da blir pakket ut, og så (hvis man vil) slette
>> alle filer i katalogen som inneholder "adresse".
>>
>>
>> On Fri, Oct 25, 2019 at 12:47 PM Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:
>>
>>> Har du kjørt sosi2osm først? Det ser ut om dette steget har kommet for
>>> sent i README.md på https://github.com/osmno/elveg2osm. Sosi2osm må
>>> kjøres før elveg2osm. Sosi2osm konverterer SOSI-filer (som ikke er
>>> XML-filer) til OSM-filer (som er XML-filer). Jeg ser ikke helt fra
>>> feilmeldingen hva osmapis prøver å laste, men den prøver å bruke ET til å
>>> parse OSM-fil, og får beskjed allerede på første linje og første tegn, om
>>> at den ikke finner noen XML-elementer. elveg2osm opererer på
>>> 1201Elveg_default.osm (+ fagdata fra andre filer) og hvis den ikke er
>>> ei XML-fil så vil du få ei slik feilmelding. Det er f.eks. mulig at
>>> sosi2osm har gitt ei feilmelding, og at 1201Elveg_default.osm inneholder
>>> feilmelding istedenfor OSM-data som skal være der.
>>>
>>> On Wed, Oct 23, 2019 at 10:15 PM Fredrik <lists at 0v.no> wrote:
>>>
>>>>
>>>> Jeg prøvde meg for å se om jeg kunne lage en osm-fil av ELVEGdataene,
>>>> men jeg møtte feilmeldingsveggen.
>>>>
>>>> Jeg oppdatere READMEen i osmno-forken her
>>>> https://github.com/osmno/elveg2osm, så nå har jeg har fått installert
>>>> alt det nødvendige, hentet veidata og så kjører jeg programmet på denne
>>>> måten
>>>>
>>>> python2 elveg2osm.py1201Elveg 1201
>>>>
>>>> Men så får jeg denne feilen
>>>>
>>>> ➜ elveg2osm (master) ✗ python2 elveg2osm.py 1201Elveg 1201
>>>> Traceback (most recent call last):
>>>>  File "elveg2osm.py", line 689, in <module>
>>>>   osmobj = ElvegOSM.load(osm_input)
>>>>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
>>>> line 1546, in load
>>>>   return cls.from_xml(fp.read())
>>>>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
>>>> line 2082, in from_xml
>>>>   data = ET.XML(data)
>>>>  File "<string>", line 125, in XML
>>>> cElementTree.ParseError: no element found: line 1, column 0
>>>>
>>>> Det virker rart at feilen skal være inni osmapis-pakken, så kanskje jeg
>>>> gjør noe feil eller har satt det opp feil?
>>>>
>>>>
>>>> Her er kodelinjene som feiler:
>>>>
>>>>
>>>> https://github.com/osmno/elveg2osm/blob/718abe9fe7b813de59f7f62783b0c80af91db704/elveg2osm.py#L689
>>>>
>>>>
>>>> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L1546
>>>>
>>>>
>>>> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L2082
>>>>
>>>>
>>>> Jeg hadde blitt lykkelig hvis noen finne ut hva som er problemet. Så
>>>> får
>>>> vi litt ferske veidata!
>>>>
>>>>
>>>> Fredrik
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> kart mailing list
>>>> kart at nuug.no
>>>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>>
>>> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20191027/c6e1f849/attachment.htm 


More information about the kart mailing list