[NUUG kart] Nye vegnummer

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Sun Oct 27 20:20:34 CET 2019


Og eneste grunnen til at sosi2osm berre fungerer på Linux er på grunn av
fyba. Eg kompilerte faktisk sosi2osm for Windows men det var ingen som
greide å finne ein fyba.dll som faktisk greide å laste SOSI filer. Neste
steg for sosi2osm er å skrive ein parser for SOSI format. Men ettersom fyba
ikkje sjølv følger SOSI standarden er dette ein ganske omfattende jobb.

søn. 27. okt. 2019 kl. 18:49 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

> Det er ikke så vanskelig å få testet elveg2osm.py - det som er litt mer
> innviklet er å få et fullt produksjonsmiljø. Den eneste grunnen til det er
> at sosi2osm vel bare fungerer på linux, og det er nødvendig for å
> konvertere SOSI-filene fra Elveg til noe elveg2osm.py kan lese.
>
> I zip-filene under https://drive.google.com/open?id=
> 0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8 ligger filene XXXXElveg_default.osm. Dette
> er SOSI-filene XXXXElveg.SOS direkte oversatt til OSM-format (XML) uten
> noen form for konvertering av tagger. Så for å teste endringer i
> elveg2osm.py, holder det å bruke disse som input og se på resultatet. Jeg
> har ikke elveg2osm installert på en Windows-maskin, men jeg vet ikke om noe
> der som ikke fungerer på Windows (og er det noe bør det være enkelt å
> fikse). Den eneste avhengigheten er osmapis, og jeg har bare osmapis.py
> liggende i samme katalog som elveg2osm.py.
>
> On Sun, Oct 27, 2019 at 10:28 AM Nka Mapper <nkamapper at gmail.com> wrote:
>
>> Flott, takk!
>>
>> Det stemmer at den ikke er testet pga mangel på testmiljø. Det står i
>> PR’en.
>>
>>
>>
>>
>> 27. okt. 2019 kl. 09:27 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>>
>> Nå har jeg fått kjørt gjennom Elveg-dumpen fra 2019-09-25. De ligger som
>> før i en egen katalog under https://drive.google.com/open?id=
>> 0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8.
>> <https://drive.google.com/open?id=0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8>
>>
>> Jeg prøvde å bruke elveg2osm fra https://github.com/osmno/elveg2osm, men
>> den fungerer ikke, og kan umulig ha vært testet. Feilen er i
>> https://github.com/osmno/elveg2osm/commit/82a56efd726491b72cd60604a66c5667b3b0c77b
>> :
>>
>> 168: + hp = int(elveg_tags.split("; ")[0])
>>
>> elveg_tags er her ikke en streng, men en dict, og da har den ingen
>> split()-metode.
>>
>> Derfor er dataene laget med elveg2osm fra mitt repo (
>> https://github.com/gomyhr/elveg2osm).
>>
>> On Sat, Oct 26, 2019 at 10:40 AM Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:
>>
>>> Jeg fant problemet. Det var essensielt det samme som jeg støtte på
>>> forrige gang, man hadde glemt:
>>>
>>> https://www.mail-archive.com/kart@nuug.no/msg03415.html
>>>
>>> Det ser ut som om kartverket dumpet FYBA til github for 5 år siden, men
>>> har fortsatt utviklingen internt siden, og de SOSI-filene de publiseres nå
>>> støtter ikke uten modifikasjoner av biblioteket på github.
>>>
>>> Jeg endte opp med dette scriptet som tar bort Byte-order-mark og endrer
>>> tegnest fra UTF-8 til ISO-8859-10 (som skal være feilskrevet "ISO8859-10" i
>>> SOSI-filer):
>>>
>>> #! /bin/bash
>>>
>>> set -e
>>>
>>> cd /home/gom/kartdata/Elveg_2019_09_25
>>>
>>> for mun in ????; do
>>>   echo $mun
>>>   # Remove byte order mark (BOM)
>>>   mv $mun/${mun}Elveg.SOS $mun/${mun}Elveg.BOM
>>>   sed '1s/^\xEF\xBB\xBF//' <$mun/${mun}Elveg.BOM
>>> >$mun/${mun}Elveg.noBOM
>>>   iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-10 $mun/${mun}Elveg.noBOM |
>>>     sed 's/TEGNSETT UTF-8/TEGNSETT ISO8859-10/' >
>>> $mun/${mun}Elveg.converted
>>>   mv $mun/${mun}Elveg.converted $mun/${mun}Elveg.SOS
>>> done
>>>
>>> Måten filene er pakket på har vært endret mange ganger, med flere nivåer
>>> med zip-filer inni hverandre. For at elveg_all.sh skal fungere med siste
>>> dump kreves litt manuell omstrukturering, slik at den får som parameter et
>>> katalognavn, der katalogen inneholder 0101Elveg.zip, 0104Elveg.zip, etc. I
>>> praksis vil det med siste dump si å pakke ut zip-fila inne i en katalog,
>>> pakke ut alle zip-filene som da blir pakket ut, og så (hvis man vil) slette
>>> alle filer i katalogen som inneholder "adresse".
>>>
>>>
>>> On Fri, Oct 25, 2019 at 12:47 PM Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:
>>>
>>>> Har du kjørt sosi2osm først? Det ser ut om dette steget har kommet for
>>>> sent i README.md på https://github.com/osmno/elveg2osm. Sosi2osm må
>>>> kjøres før elveg2osm. Sosi2osm konverterer SOSI-filer (som ikke er
>>>> XML-filer) til OSM-filer (som er XML-filer). Jeg ser ikke helt fra
>>>> feilmeldingen hva osmapis prøver å laste, men den prøver å bruke ET til å
>>>> parse OSM-fil, og får beskjed allerede på første linje og første tegn, om
>>>> at den ikke finner noen XML-elementer. elveg2osm opererer på
>>>> 1201Elveg_default.osm (+ fagdata fra andre filer) og hvis den ikke er
>>>> ei XML-fil så vil du få ei slik feilmelding. Det er f.eks. mulig at
>>>> sosi2osm har gitt ei feilmelding, og at 1201Elveg_default.osm inneholder
>>>> feilmelding istedenfor OSM-data som skal være der.
>>>>
>>>> On Wed, Oct 23, 2019 at 10:15 PM Fredrik <lists at 0v.no> wrote:
>>>>
>>>>>
>>>>> Jeg prøvde meg for å se om jeg kunne lage en osm-fil av ELVEGdataene,
>>>>> men jeg møtte feilmeldingsveggen.
>>>>>
>>>>> Jeg oppdatere READMEen i osmno-forken her
>>>>> https://github.com/osmno/elveg2osm, så nå har jeg har fått installert
>>>>> alt det nødvendige, hentet veidata og så kjører jeg programmet på
>>>>> denne
>>>>> måten
>>>>>
>>>>> python2 elveg2osm.py1201Elveg 1201
>>>>>
>>>>> Men så får jeg denne feilen
>>>>>
>>>>> ➜ elveg2osm (master) ✗ python2 elveg2osm.py 1201Elveg 1201
>>>>> Traceback (most recent call last):
>>>>>  File "elveg2osm.py", line 689, in <module>
>>>>>   osmobj = ElvegOSM.load(osm_input)
>>>>>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
>>>>> line 1546, in load
>>>>>   return cls.from_xml(fp.read())
>>>>>  File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py",
>>>>> line 2082, in from_xml
>>>>>   data = ET.XML(data)
>>>>>  File "<string>", line 125, in XML
>>>>> cElementTree.ParseError: no element found: line 1, column 0
>>>>>
>>>>> Det virker rart at feilen skal være inni osmapis-pakken, så kanskje
>>>>> jeg
>>>>> gjør noe feil eller har satt det opp feil?
>>>>>
>>>>>
>>>>> Her er kodelinjene som feiler:
>>>>>
>>>>>
>>>>> https://github.com/osmno/elveg2osm/blob/718abe9fe7b813de59f7f62783b0c80af91db704/elveg2osm.py#L689
>>>>>
>>>>>
>>>>> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L1546
>>>>>
>>>>>
>>>>> https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L2082
>>>>>
>>>>>
>>>>> Jeg hadde blitt lykkelig hvis noen finne ut hva som er problemet. Så
>>>>> får
>>>>> vi litt ferske veidata!
>>>>>
>>>>>
>>>>> Fredrik
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> kart mailing list
>>>>> kart at nuug.no
>>>>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>>>
>>>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20191027/0ddbcae8/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list