[NUUG kart] Kartverket crowdsourcer georefering av gamle kart

Fredrik lists at 0v.no
Fri Apr 3 12:58:04 CEST 2020


Kartverket har tatt i bruk (laget?) en nettside hvor du kan trykke i 
gamle kart og georefere de mot et slippy OSMkart her

https://kartverket.georeferencer.com/ 
<https://kartverket.georeferencer.com/>

https://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/georeferering-av-historiske-kart/?fbclid=IwAR3qrpxEDvP_Mx4m_7LNg6IaoTMjgxuztp_PdV_VHyKvEp_6vIsdcCoZQpM

Fra saken "

Store deler av Kartverkets historiske kart er digitalisert og gratis 
tilgjengelig på kartverket.no. Men svært få av kartene er stedfestet, 
eller georeferert. Det innebærer at du ikke kan søke etter kart for et 
bestemt sted.

Dette vil vi gjøre noe med, og vi inviterer til dugnad for å gjøre 
kartsamlingen mer tilgjengelig. Få med deg andre kart- og 
historieinteresserte venner og slektninger og hjelp oss med å stedfeste, 
altså plassere de gamle kartene på riktig sted.

Vi håper å få opp antall stedfestede kart på en effektiv måte og 
samtidig bidra med en spennende aktivitet i en tid med mye innesitting."


FredrikLindsethMore information about the kart mailing list