[NUUG kart] Kartverket crowdsourcer georefering av gamle kart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Apr 3 13:17:03 CEST 2020


[Fredrik Lindseth]
> Kartverket har tatt i bruk (laget?) en nettside hvor du kan trykke i 
> gamle kart og georefere de mot et slippy OSMkart her
>
> https://kartverket.georeferencer.com/

Så hyggelig.

Vet du hvilke bruksvilkår datasettet som frivillige bidrar til å utvikle
får?  Jeg fant intet om det på nettsidene.  Vil datasettet være vernet
av åndsverksloven, og i så fall, vil det få bruksvilkår ala CC0 eller
tilsvarende?

Vet du om selve kartbildene er vernet av åndsverskloven?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list