[NUUG kart] Kartverket crowdsourcer georefering av gamle kart

Arne Johannessen arne-list at thaw.de
Sun Apr 5 20:35:37 CEST 2020


Petter Reinholdtsen wrote:
> [Fredrik Lindseth]
>> 
>> https://kartverket.georeferencer.com/
> 
> Vet du hvilke bruksvilkår datasettet som frivillige bidrar til å utvikle
> får?

Kan ikke dette telles som et av "Kartverkets gratisprodukter"? I så fall er det vel CC-BY 4.0 i tråd med <https://kartverket.no/data/Lisens/>.

Men jeg er ikke sikker på om dette kan få databasevern.


> Vet du om selve kartbildene er vernet av åndsverskloven?

I følge <https://kartverket.no/data/Lisens/#historiske-kart> synes Kartverket at kart som ble utgitt før 1920 ikke er vernet. Resten lisenseres etter CC-BY.


-- 
Arne Johannessen
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Arne_Johannessen>More information about the kart mailing list