[NUUG kart] Kartverket crowdsourcer georefering av gamle kart

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed Apr 8 15:41:05 CEST 2020


On Tue, Apr 7, 2020 at 10:58 AM Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com> wrote:

>
> Forøvrig er det jo verdt å merke seg at NLOD ikke blir bedre etter hvert
> som årene går, og det er fortsatt en dårlig ide a lage sin egen lisens i
> stedet for å velge en av de eksisterende og godt analyserte lisensene
> som finnes allerede.  NLOD var en dårlig ide før de laget den, forble en
> dårlig ide etter at den var laget, og bør unngås også i dag.
>
> Husker jeg ikke helt feil, ble også NLOD en dårligere lisens etter
høringsrunden. Det kom noen tillegg som egentlig ikke hører hjemme i en
slik lisens og som i praksis gjorde det vanskelig å viderelisensiere noe
som var publisert under NLOD. Siden dette kom basert på innspill under
høringsrunden, ble ikke kritikken av disse tilleggene hørt.

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20200408/8c947d7e/attachment.html 


More information about the kart mailing list