[NUUG kart] Er kommune- og fylkesgrenser oppdatert i OSM?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Mon Sep 21 08:57:13 CEST 2020


man. 21. sep. 2020 kl. 08:22 skrev Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> Anbefaler du en annen måte å hente ut alle kommunegrensene i et fylke?
>

F.eks. "place=municipality in Rogaland" i Overpass.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20200921/e32ee26d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list