[NUUG kart] Er kommune- og fylkesgrenser oppdatert i OSM?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Sep 21 08:22:24 CEST 2020


[NKA mapper]
> Jeg har ikke lagt merke til fylkene har hatt subarea for kommunene før. Det
> er ingen spor etter dette i historikken til f.eks. Trøndelag, Nordland og
> Rogaland. Kanskje det fantes sporadisk.

Jeg vet det var på plass da FiksGataMi første gang hentet administrative
grenser fra OpenStreetmap i 2011. Da ble det brukt følgende objekter:

  0: 412437, # Fylker
  1: 406090, # 1 Østfold
  2: 406138, # 2 Akershus
  # 3 Oslo
  4: 412548, # 4 Hedmark
  5: 412433, # 5 Oppland
  6: 412365, # 6 Buskerud
  7: 406620, # 7 Vestfold
  8: 407361, # 8 Telemark
  9: 406039, # 9 Aust-Agder
  10: 405988, # 10 Vest-Agder
  11: 405846, # 11 Rogaland
  12: 407360, # 12 Hordaland
  14: 409088, # 14 Sogn og Fjordane
  15: 406869, # 15 Møre og Romsdal
  16: 407312, # 16 Sør-Trøndelag
  17: 407311, # 17 Nord-Trøndelag
  18: 408224, # 18 Nordland
  19: 407773, # 19 Troms
  20: 406661, # 20 Finnmark

Anbefaler du en annen måte å hente ut alle kommunegrensene i et fylke?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list