Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

oeyrvin at hagan.no oeyrvin at hagan.no
Sat Jul 18 08:58:28 CEST 2015


 

Petter 

Du kan stille dette spørsmålet direkte til Digi herfra: 

http://eid.difi.no/nb/kan-jeg-velge-ga-tilbake-til-post-pa-papir-fra-det-offentlige.


Greit at de yter slik service til Mimes brønn.. 

Ole-Erik 

Petter Reinholdtsen: 

> I den siste Mimes brønn-henvendelsen,
> <URL: https://mimesbronn.no/request/innsyn_i_offentlig_sokerliste_fo [1] >,
> har Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV bedt om postadresse for å
> sende innsynssvaret på papir. I følge
> <URL: https://mimesbronn.no/help/privacy#full_address [2] > bør en i slike
> tilfeller be om å få den tilsendt elektronisk på epost, selv når etaten
> insisterer. Men finnes det noe i norsk lov og forskrift som gjør krever
> at en kan få det tilsendt elektronisk?
> 
> I
> <URL:https://www.whatdotheyknow.com/request/car_parking_charges_policy_and_a [3]>,
> lenket til fra hjelpesiden vår, står det:
> 
> Section 11 of the FOI Act I can express a preference for the
> communication to be sent electronically by email after, for example,
> you have scanned the pages in.
> 
> Har vi en tilsvarende lovhjemmel å vise til her i Norge? Det burde
> kanskje tas med i hjelpeteksten?

 

Links:
------
[1] https://mimesbronn.no/request/innsyn_i_offentlig_sokerliste_fo
[2] https://mimesbronn.no/help/privacy#full_address
[3]
https://www.whatdotheyknow.com/request/car_parking_charges_policy_and_a
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150718/092806dd/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list