Ruter og Bymiljøetaten: Spør ikke meg, spør far min, som henger i hornet der borte

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Mar 31 09:28:03 CEST 2016


Jeg syntes
<URL: https://www.mimesbronn.no/request/offentliggjoring_av_plan_urbanra >
var spesielt interessant.  Ruter peker på bymiljøetaten, og
bymiljøetaten peker på Ruter, og ingen av dem vil gi innsyn i en rapport
om kollektivtrafikk.

Jeg tror det er flere brudd på offentlighetsloven her, og lurer på om
det kanskje er en god sak å bidra til med klagesak.  Hva tror dere
andre?
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list