Re: Spam fra myndighetene i Mimes brønn

Odin Hørthe Omdal odin.omdal at gmail.com
Fri Mar 16 11:40:21 CET 2018


Kanhenda Rogalands Avis eller Stavanger Aftenblad har lyst å grava litt?
Dei liker jo å gå Kolumbus i kortene.

16. mars 2018 kl. 09:30 skrev Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

>
> Jeg kom akkurat over
> <URL: https://www.mimesbronn.no/request/vilkar_for_reisegaranti >, som
> så vidt jeg kan forstå har mottatt spam til adressen som kun er oppgitt
> til den tilsendte myndigheten, Kolumbus AS.
>
> I tillegg til å fjerne meldingene fra Mimes brønn, hva burde vi gjøre
> med dette?  Jeg antar en eller flere datasystemer hos Kolumbus AS har et
> sikkerhetsmessig problem som gjør at spammere har fått tak i adressen
> som brukes til å sende svar inn i Mimes brønn.
>
> Har vi kapasitet og lyst til å forsøke å følge opp slikt?  Eller skal vi
> begrense oss til å fikse det kun i vår ende ved å fjerne uønsket spam?
> Jeg opplever ikke at jeg har kapasitet til å forsøke å lære opp ansatte
> i det offentlige i elementær datasikring.
>
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20180316/5063b81b/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list