[NUUG patent] Intellektuelt privilegium - et bedre IP-begrep

H. Follestad helgehf at student.matnat.uio.no
Thu Feb 12 16:37:27 CET 2009


On Friday, 2009-02-06 21:00:35 +0100, Thomas Gramstad wrote:
> On Thu, 5 Feb 2009, Petter Reinholdtsen wrote:
> 
> >   sammen i et sekkebegrep. Blant annet Richard Stallman har skrevet
> >   litt om dette[1].
> > 
> >   I dag kom jeg over en bloggpost fra Simon Phipps[2] som foreslår å
> >   bruke intellektuelt privilegium som begrep i stedet, da det gjør det
> >   klarere at det ikke er snakk om eiendom, men et tidsbegrenset
> >   monopol.

De rettighetene som på engelsk kalles IP og på norsk immaterialrett
(eller åndsrett) synes jeg har noe til felles og fortjener et eget
navn, i motsetning til hva Stallman mener.

At man kan bytte ut Property med Privilege på engelsk synes jeg er
en god sak, jeg tror jeg har gjort noe lignende tidligere. Men på
norsk ser jeg ingen grunn til å endre på de allerede godt
innarbeidede navnen immaterialrett eller åndsrett. Det er langt
bedre å støtte opp om immaterialretts navnet siden enkelte
(ikke-jurister i hovedsak) bruker begrepet intellektuell eiendom på
norsk.


> Jeg er stort sett enig, og synes "intellektuelle privilegier"
> klinger bra. Men jeg ser et problem i Norge og andre
> jurisdiksjoner som, til forskjell fra USA, har noen intellektuelle
> rettigheter som ikke har utløpsdato. Jeg tenker på de ideelle
> rettighetene i den norske Åndsverkloven -- disse er evigvarende.
> Jeg synes heller ikke "ideelle privilegier" klinger bra.

Det eksisterer allerede et rettsområdet som med et begrep kalles IP.
Jeg tror det vil være veldig dumt å forsøke å redefinere hva som
legges inn i det begrepet. (Vi har f.eks. WIPO)

> Det kan likevel være en ulempe at "intellektuelle
> privilegier" i såfall ikke dekker helt nøyaktig det samme som
> begrepet det er ment å erstatte.

Det mener jeg er en så stor ulempe at man ikke bør bruke begrepet på
den måten.


Beste hilsener
Helge Follestad


More information about the patent mailing list