[NUUG video] PF-foredragsvideo lagt ut i DV-format

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Fri Mar 28 11:11:01 CET 2008


> [Jarle Bjørgeengen]
>>> Da er DV-fila fra PF-foredraget tilgjengelig på
>>> <URL:http://www.nuug.no/pub/video/raw/20080311-pf.avi>.  Tar noen i
>>> videogruppen seg av komprimeringen?
>>>
>>
>> Jeg har satt igang process-dv. Gjør ferdig resten når denne er ferdig.
>
> Ser at <URL:http://www.nuug.no/pub/video/published/20080311-pf.mpeg>
> har dukket opp.  Teksten er litt vanskelig å lese for endel av
> lysarkene.  Noen ide om hva som kan gjøres for å få større tekst?
>

Teksten på lysarkene var ekstremt liten og er allerede blåst opp ganske
mye.  Det ser helt greit ut i full oppløsning men blir utydelig i mpeg1
format. Hvis teksten skal blåses opp mere , blir det fort litt
uoversiktlig siden kameraet da  må "panorere" over den delen av teksten
som foredragholder til enhver tid snakker om. Mye flytting frem og tilbake
og mye arbeid å synkronisere.


> Kanskje vi bør arkivere råfilmen, slik at vi har mulighet for å mikse
> på nytt ved behov?

Originalvideoen har ikke med slides i det hele tatt. Disse er transparent
flettet inn i videostrømmen som png bilder.

Jeg har eksportert videoen, med lysark flettet inn , tilbake til vanlig dv
tape . Kan godt lage en eksport av originalopptaket uten slides også .

- Jarle
More information about the video mailing list