[NUUG video] Spleising av DV-filer med kino?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Nov 14 13:27:51 CET 2008


[Jarle Bjørgeengen]
> Hei Petter,
> 
> for en tid tilbake laget jeg litt info om dette på
> 
> http://wiki.nuug.no/grupper/video/dv (Kapittel om kino litt nede på  
> siden. )

Ah, takk.  Litt forvirret, dog:

  Til slutt velger man eksport-tab'en, og velger dv2 med opendml
  støtte som output-format. og deaktiverer eventuell
  audio-re-encoding.

Hva betyr "dv2"?  Er det det samme som "DV AVI Type 2"?  Jeg antar at
audio-re-encoding er det samme som "Resample Audio".  For min del er
det en fordel at dokumentasjonen ordrett refererer valg i GUIet. :)

  NB: Husk å sette "last-frame" for eksporten til siste "frame" av
  alle klippene, og ikke bare det klippet som sist var aktivt

Er det noen elegant måte å gjøre dette på, eller må en huske og skrive
inn tallene manuelt?

> Jeg mener at resultatet da skal bli likt hvis man kun kjører dvgrab
> med de opsjonenen som er vist i kapitlet for dvgrab. I mitt hode er
> dette formatet det som vi har standardisert på.

Enig.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list