[NUUG video] Spleise video fra kommandonlinjen

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Wed Nov 26 14:54:01 CET 2008


On Nov 26, 2008, at 2:33 , Jarle Bjørgeengen wrote:

>
> On Nov 26, 2008, at 2:08 , Petter Reinholdtsen wrote:
>>
>> Noen som vet hvordan en enkelt og automatisk kan lage film med
>> f.eks. tekst ala dette:
>>
>> Tittel og tekst for foredraget
>>
>>    Foredragsholder
>>
>>    NUUG 200X-XX-XX
>>
>>   Lisens FinLisens
>>
>> Den kunne så lages dynamisk og limes inn på starten av opptakene.
>>
>
> Dette kan være en innfallsvinkel.
>
> 1. Lage en PNG fil på 720x576 med skjermbildet som skal vises .
>
> 2. Bruke ffmpeg -loop_input -vframes <number_of_frames> -i logo.png -
> target pal-dv logo.dv
>

Rettelse, du må antakelig bruke opsjoner og/eller file-extension som  
angir at det skal være type 2 avi container format... For å skjøte  
direkte med eksisterende materiale .

- Jarle 


More information about the video mailing list