[NUUG video] Skal vi bruke Stallmans foredrag på Chateau Neuf the 23/2 som en teknisk prøve?

Herman Robak herman at skolelinux.no
Wed Feb 11 14:17:57 CET 2009


On Wed, 11 Feb 2009 05:55:55 +0100, Tore Sinding Bekkedal <toresbe at ifi.uio.no> wrote:

> Jeg ville da foreslå å ha et tredje kamera (fjerde DV-kilde) som "wide
> shot" og lyd-input, siden lydsystemet ligger helt bakerst. De har en
> ganske fænsi mixer, en Vi6, om jeg ikke husker feil. Kjører Windows i
> bunn, men ikke la Stallman finne det ut, for da kan jo bølgeformene
> bli ufri.

Det argumentet ville Stallman trolig blåse av, siden det er utenfor 
skopet hans.  Han blåser i om man kompilerer fri programvare med 
proprietære kompilatorer, så lenge den samme koden kan kompileres, 
og virke, med frie kompilatorer.  Han blåser også en lang marsj i 
design for hardware, selv om hjemmefabbing allerede er på vei.

Men det er nok best å ikke nevne det uansett. ;-)

-- 
Herman Robak


More information about the video mailing list