[NUUG video] Nytt design på frikanalens side for video i åpent format

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Wed May 20 14:40:41 CEST 2009


2009/5/20 Jarle Bjørgeengen <jarle at bjorgeengen.net>:
> da har jeg implentert ansiktsløftingen av cgi-scriptene på www.nuug.no/pub/video/frikanalen/
>  som Gunnar Mathisen fra wildweb.no var så vennlig å bidra med.
>
> Nytt design er nå i tråd med www.frikanalen.no, og den "åpne" siden er
> linket opp på lik linje med www.frikanalen.tv (silverlight)

Supert! :D Ser flott ut.

Men. Det vart tungt for maskini mi. Dessutan er det litt lite
yversiktleg når det vert vist 10 episodar frå same «program» heile
tidi. Programmi burde vore pakka inn som serier, slik at det hadde
vore litt enklare å gå gjennom sida for å finna genuint interessante
ting. T.d. er eg ikkje interessert i kristne innslag uansett kor mange
hundre av dei som er på framsida. Er eg meir interessert i GoOpen so
kann eg alltids klikka meg inn vidare. Evt. bruka ein Ajax-y funksjon
for henting av resten av episodane.

Er det planlagt? Spesiell grunn til at det ikkje vert gjort no?

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list