[NUUG video] Innspill til NRK ang. fremtidens nett-tv

Nils-Anders Nøttseter nils-anders at nottseter.no
Wed May 27 09:39:39 CEST 2009


Keld Jørn Simonsen wrote:
> Har vi kontakt med NRK mhbp. at vareta NUUGs medlemmers interesser her?

Jeg jobber i NRK, og tok initiativ til denne dialogen via Jarle 
Bjørgeengen i videogruppen her. Jeg har ingen myndighet til å avgjøre 
noe som helst, men jeg har anledning til å ta med meg dette inn i den 
interne dialogen her hvor fremtidig teknologi rundt video på internett 
diskuteres.

Det kommer veldig mye spennende dialog ut av denne tråden, og en del av 
de teknologiske alternativene har blitt mye klarere for meg i hvertfall.

Om NUUG ønsker å komme med en konkret anbefaling skal jeg få lagt den 
frem for riktig publikum. Alternativt vil jeg prøve å oppsummere som 
best mulig og presentere det slik jeg forstår innspillene her.

Sånn jeg ser det så langt er det en del viktige punkt som må med:
* Argumentasjon for hvorfor dette må gjøres åpent
* Teknologiske muligheter med åpne standarder per i dag
* Langsiktige mål i forhold til allmennkringkasters ansvar; potensielt 
samarbeid med BBC og lignende om utvikling og standardiseringsarbeid
* Pragmatisk løsning som enkelt når publikum, med alternative strømmer 
for de som ikke kjører windows. Eller rett og slett bare direktetilgang 
til de samme strømmene uten innpakning som flash/silverlight etc.

Vi må også huske på at det er snakk om to ting her også. Live streaming, 
og on demand. De kan godt behandles som ett tema i forhold til åpenhet 
og protokoller, men det fordrer noen forskjeller i leveringen. 
Bittorrent kan være fint til noe bruk, men kun der sluttbruker faktisk 
ønsker hele innholdet nedlastet før avspilling, samt kun innhold der NRK 
har alle rettigheter.

-- 
Nils-Anders Nøttseter


More information about the video mailing list