[NUUG video] Test av nyere Theora-filer mot Cortego

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Oct 14 12:36:53 CEST 2009


[Odin Omdal Hørthe]
> http://www.theora.org/cortado/ << Her er jar-en til nyaste. Og info.
> Som sagt, -unsigned jar fili stør berre lokal henting av video. So
> pass på at applet og video er på same host.

Takk for tipset.  Da har jeg oppgradert appleten på testsiden
<URL: http://www.nuug.no/pub/video/pere/cortego-bbb.html >.

Hvis den fungerer fint, så bør vi antagelig oppgradere både for NUUGs
og Frikanalens videosider.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list