[NUUG video] Foredrag om bifrost klart for opplasting til Frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Oct 27 20:23:36 CET 2009


[Erik Vold]
> Trnger ikke stresse med det. Egentlig var det planer om at dette
> skulle autogrneres av CG (tekstplakat som vises før/etter) basert på
> hvem som har tatt redaktøransvaret i frikanalen-systemet. Men den
> funskjonen lages ikke før neste år...

Den er grei.

> om du vil ha noe der bør det fremgå kontaktinfo også (mail)

OK.  Da har jeg laget en ny utgave, med 10 sekunders introskjerm og 10
sekunders avslutningsskjerm.

DV-AVI i PAL-oppløsning er tilgjengelig fra
<URL: http://www.nuug.no/pub/video/raw/20090512-bifrost-combined.avi > (9.1GB).
En Ogg Theora-utgave i redusert oppløsning er snart tilgjengelig fra
<URL: http://www.nuug.no/pub/video/raw/20090512-bifrost-combined.ogv >
for de som vil slippe å laste ned 9 GB for å se 42 minutters video.
Komprimeringen pågår fortsatt.

Morten, når tror du at du får lastet denne opp til Frikanalen?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list