[NUUG video] Hent miksaren frå Ljudia - og vevkasting 15. april (mikrofonlån?)

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Sun Apr 11 14:35:24 CEST 2010


----- "Odin Omdal Hørthe" <odin.omdal at gmail.com> wrote:

> 2010/4/11 Hans-Petter Fjeld <atluxity at 1kb.no>:
> > Jeg har anledning til å hente den 14. april, ikke før. Hadde jeg
> fått vite om dette tidligere så hadde jeg godt kunnet hentet den
> tidligere. Det virker som om kommunikasjonen i dette tilfellet ikke
> har vært helt tilfredsstillende. Får du ringt postkontoret og hørt om
> det holder at den pakken hentes før ett bestemt klokkeslett på denne
> dagen? Evnt om det er noen som har mulighet tidligere.
> >
> 
> Jodå, eg hev kommunisert masse eg, sendt kvar einaste hentemelding
> vidare til Morten (dette er nr 6, den sendte eg her heller). Eg er
> sikker på at han er i ferd med å henta han, men sidan det er so kort
> tidsfrist tenkte eg det like greitt å segja frå til alle slik at me
> er
> sikre på at ein kann få fiksa det.

Jeg kritiserer ingen, til det vet jeg alt for lite om hva som har skjedd, jeg konstaterer kun min oppfatning. Bare så det er klart.

-- HP


More information about the video mailing list